โปรโมชั่น ประกันอะไหล่รถยนต์

ความคุ้มครองที่ใช่ในราคาที่คุณต้องสมายล์ค่าห้องทั้งผู้ป่วยปกติและผู้ป่วยหนัก

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ดียังไง

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย My Care Smart ความคุ้มครองที่ใช่ ในราคาที่คุณต้องสมายล์ค่าห้องทั้งผู้ป่วยปกติและผู้ป่วยหนัก

 • เหมาจ่ายตามจริงไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ สูงสุด 700,000 บาทต่อปี
 • ค่าเบี้ยเริ่มต้นหลักพัน หากมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว สามารถเลือกแผนที่มีค่าเสียหายส่วนแรกลดค่าเบี้ยสูงสุดกว่าครึ่ง
 • สมัครง่าย ไม่ตรวจสุขภาพ เพียงแถลงข้อมูลสุขภาพ
 • รับสิทธิ์ซื้อความคุ้มครอง ค่ารักษากรณีผู้ป่วยนอกเพิ่มได้

ความคุ้มครอง

เหมาจ่ายค่ารักษา ค่าผ่าตัด
ค่าธรรมเนียมแพทย์ แบบผู้ป่วยใน
สูงสุด 1,000,000 บาทต่อปี

ค่าห้องผู้ป่วยปกติ 8,000 บาทต่อคืน
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก จ่ายตามจริง
และเพิ่มเงินชดเชยรายได้ 1,200 บาทต่อวัน

ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน การบาดเจ็บภายใน 24 ชม. จ่ายตามจริง
(ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อปี)

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป จ่ายสูงสุด 100,000 บาท

รับสิทธิ์ซื้อความคุ้มครอง
ค่ารักษากรณีผู้ป่วยนอกเพิ่มได้

สอบถามประกันภัยที่เหมาะกับคุณ

ค่าเบี้ย ประกันอะไหล่ถยนต์
รายการอะไหล่คุ้มครอง5 กลุ่มหลัก13 กลุ่มหลัก
1. ชุดเพลาหน้าและท้าย (4)
2. ระบบไฟฟ้า (11)
3. เครื่องยนต์ (25)
4. ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ (8)
5. ส่วน TRANSMISSION (Automatic, Manual and CVT) เกียร์ (อัตโนมัติ, ธรรมดา และCVT) (22)
6. ระบบปรับอากาศและทำความร้อน (8)
7. ระบบเบรก (7)
8. ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและควบคุมมลภาวะ (16)
9. ระบบเชื้อเพลิง (ดีเซลและเบนซิน) (4)
10. ส่วน HIGH-TECH ชิ้นส่วนไฮเทค (4)
11. ระบบบังคับเลี้ยว (7)
12. ระบบกันสะเทือน หน้าและหลัง (8)
13. เทอร์โบชาร์ทเจอร์ (4)
70 อะไหล่คุ้มครอง128 อะไหล่คุ้มครอง

แผนคุ้มครอง ประกันอะไหล่รถยนต์

Auto Warranty 5 กลุ่มหลัก

ซ่อมได้ อุ่นใจกว่า!! จ่ายน้อย คุ้มครองมากถึง 5 กลุ่มอะไหล่ และอีกกว่า 70 รายการ

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 6,500 บาท/ปี

Auto Warranty 13 กลุ่มหลัก

คุ้มหนัก จัดเต็ม! ต้องการความอุ่นใจ ครอบคลุมเสมือนรถใหม่ ให้ความคุ้มครองถึง 13 กลุ่มอะไหล่ และอีกกว่า 128 รายการ “จัดเต็มเลือกเลย!!”

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 10,200 บาท/ปี

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

 • บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยรวมถึงชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาติทำงานหรือใบอนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
 • อายุผู้เอาประกันภัย 15 วัน – 65 ปี บริบูรณ์
  • อายุ 15 วัน – 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 100 ปี
  • อายุ 61 – 65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี

เงื่อนไขความคุ้มครองและการรับประกัน

 • ผู้เอาประกันภัยที่อายุระหว่าง 15 วัน ถึง 15 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม อย่างน้อย 1 คนและแผนประกัน จะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะปรับเปลี่ยนไปตามอายุผู้เอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นและประวัติการเคลมของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
 • อนุญาตให้ซื้อกรมธรรม์ทุนประกันภัยรวมสูงสุด 5 ล้านบาทต่อผู้เอาประกันภัย
 • แผน 1-3 สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอกได้เฉพาะแผน 1,000 หรือ 1,500 บาท เท่านั้น
 • แผน 4 สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอกได้ทุกแผน
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • การประกันสุขภาพนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันสืบเนื่องจาก
  • โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
  • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
  • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ระยะเวลาในการใช้สิทธิยกเลิกสัญญาประกันภัย

  ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท และบริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัท  ภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับแจ้งการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้วผู้เอาประกันไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้หากยกเลิกกรมธรรม์หลังระยะเวลาดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์โดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยบริษัทประกันจะคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

  หมายเหตุ

  • เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครอง เพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
  • บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยเท่านั้น
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการชำระเบี้ยประกันภัย และการเก็บเบี้ยประกันภัยโดยตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตเป็นการให้บริการเท่านั้น
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

สอบถามประกันภัยที่เหมาะกับคุณ