รถถูก “น้ำท่วม” ประกันรถยนต์คุ้มครองอย่างไร? ประกันชั้นไหนคุ้มครองบ้าง?

หลายท่านสงสัยประกันรถยนต์ชั้นไหนคุ้มครองน้ำท่วมรถบ้าง เพราะเห็นฝนตกหนักๆก็อดหวั่นไม่ได้หากเกิดน้ำท่วมอีกประกันที่มีจะคุ้มครองน้ำท่วมหรือไม่  

ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองภัยก่อการร้ายหรือไม่?

สำหรับพื้นที่ที่ปัญหาภัยก่อการร้าย ความไม่สงบทางการเมือง ถ้ารถของคุณได้รับความเสียหายไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม จะเกิดอะไรขึ้น

ความหมายของรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง คืออะไร เคลมอย่างไร?

รถยนต์คันที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือรถยนต์เสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของราคารถยนต์ในขณะนั้น