ปภ. แนะ 7 ข้อควรปฏิบัติในการจอดรถบริเวณที่มีแดดแรงจัด