ค่าเสียหายส่วนแรก ต้องจ่ายในกรณีใดบ้าง?
คปภ.ดีเดย์ กติกาใหม่ การจ่ายค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ