รู้หรือไม่ เคลมสด เคลมแห้ง คืออะไรและต่างกันอย่างไร