เกิดเหตุ “รถชนกับรถ” รับเงินชดเชย 1,500 บาท/ครั้ง

 • เงินปลอบขวัญกรณีรถชนรถ 500 บาท/ครั้ง
 • ค่าเดินทางนำรถเข้าซ่อม 1,000 บาท/ครั้ง
 • ชดเชยรายได้จากอุบัติเหตุทั่วไป วันละ 1,000 บาท
 • ชดเชยรายได้จากอุบัติเหตุรถยนต์คันทำประกัน วันละ 1,000 บาท
 • ชดเชยของหายภายในรถยนต์ ชดเชย 5,000 บาท
 • ซื้อ 1 คุ้มครองถึง 7 เลือกได้ตามใจ
ค่าเบี้ยประกันเพียง 900 บาท/ปี
เพิ่มเพื่อน

ประกันชดเชยผลประโยชน์แบบสุดคุ้ม

เพียง “รถชนรถ” ก็รับเงินปลอบขวัญ
1,000 บาท/ครั้ง

นำรถเข้าซ่อมรับค่าเดินทาง
2,000 บาท/ครั้ง

ชดเชยรายได้จากอุบัติเหตุ
2,000 บาท/ครั้ง

ของหายภายในรถ
ชดเชย 5,000 บาท

สมัครง่าย!
สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้

ความคุ้มครอง

เงินชดเชยรายได้รายวันเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป วันละ 1,000 บาท
(ไม่เกิน 30 วัน/ครั้ง)

เงินชดเชยรายได้รายวันเนื่องจากอุบัติเหตุในรถที่ระบุในกรมธรรม์ วันละ 2,000 บาท
(ไม่เกิน 30 วัน/ครั้ง)

เงินปลอบขวัญกรณี “รถชนกับรถ” ครั้งละ 1,000 บาท
(สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี)

โจรกรรมทรัพย์สินภายในรถยนต์คันที่ระบุในกรมธรรม์และปรากฏร่องรอยต่อรถอย่าง ชัดเจน ชดเชย 5,000 บาท
(สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท/ปี)

ค่าเดินทางขณะนำรถเข้าซ่อม กรณีเป็นฝ่ายถูกและมีคู่กรณี ครั้งละ 2,000 บาท
(สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี)

ราคาเบี้ยประกัน 900 บาท/ปี
เพิ่มเพื่อน

คุณสมบัติของผู้เอาประกัน

 • รับประกันเฉพาะ รถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
 • ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 18-70 ปี และเป็นเจ้าของหรือครอบครองรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

 

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • ไม่รับรถซี่งใช้ขนวัตถุอันตราย, รถที่ติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องทำความเย็น หรือติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ลากจูง หรือ ติดตั้งไฮโดรลิก รถรับจ้าง รถสปอร์ต รถดัดแปลง รถตกแต่ง รถสาธารณะ รถเช่า และรถติดไซเรนทุกชนิด
 • ไม่รับรถที่จดทะเบียนเป็นรถจดประกอบ , ไม่คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่ง
 • รายละเอียดความคุ้มครอง จะเป็นไปตามเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น

 

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรและภาษีแล้ว
 • ยานพาหนะทางบก หมายถึง ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบก ซึ่งเดินด้วยเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือ พลังงานอื่น และให้หมายความรวมตลอดถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วยทั้งนี้รวมถึง รถพ่วง รถไฟ รถราง
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • นายหน้าประกันภัย: บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด