ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง
 • จ่ายเงินก้อนทันที 200,000 บาท หลังตรวจเจอทุกระยะ
 • ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าผ่าตัด เคมีบำบัด ฉายแสง จ่ายตามจริงสูงสุด 400,000 บาท
 • เงินชดเชยค่าตรวจวินิจฉัยซ้ำ
 • ค่าเดินทางในการรักษา
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตั้งแต่เริ่มทำประกันภัย ไม่เพิ่มตามอายุที่เพิ่มขึ้น

ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ดังนี้  

 • อายุไม่เกิน 34 ปี ราคาเดือนละ 140 บาท
 • อายุไม่เกิน 44 ปี ราคาเดือนละ 280 บาท
 • อายุไม่เกิน 54 ปี ราคาเดือนละ 510 บาท
 • อายุไม่เกิน 60 ปี ราคาเดือนละ 740 บาท

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ความคุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาล
400,000 บาท

ประกันภัยสุขภาพ มายแคร์ เพรสทีจ เฮลธ์

รับเงินก้อน 200,000 บาท
เมื่อตรวจพบมะเร็งทุกระยะ

ค่าเดินทางไปรักษาตัว

ค่าเดินทางไปรักษาตัว
ครั้งละ 500 บาท สูงสุด 10 ครั้ง

ค่าตรวจวินิจฉัยซ้ำ

ค่าตรวจวินิจฉัยซ้ำ
10,000 บาท

เบี้ยประกันคงที่ ไม่ปรับขึ้นตามอายุ

เบี้ยต่ออายุคงที่
ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1-60 ปี

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1-60 ปี
(ต่ออายุสูงสุด 70 ปี)

ชำระผ่านบัตรเครดิตได้

ชำระผ่านบัตรเครดิตได้

เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

เบี้ยประกันสามารถ
นำไปลดหย่อนภาษีได้

คุณสมบัติผู้เอาประกัน

 • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี และสามารถต่อกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 70 ปี
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตั้งแต่เริ่มทำประกันภัยไม่เพิ่มตามความเสี่ยงและอายุที่เพิ่มขึ้น
 • ทุนประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อ 1 คน

 

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรและภาษีแล้ว
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบคำขอเอาประกันภัยตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของ บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • นายหน้าประกันภัย บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด