มะเร็งสมองภัยใกล้ตัว

โรคมะเร็งสมอง ภัยเงียบใกล้ตัว อันตรายกว่าที่คิด

โรคมะเร็งสมอง ภัยเงียบใกล้ตัวอันตรายกว่าที่คิด โดยข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ระบุว่า “โรคมะเร็ง” ถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เพราะมีมีอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อต่อเนื่องทุกปี โดยสถิติในปี 2562 พบว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ 139,206 คนต่อปี หรือวันละ 381 คน และในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 84,073 คนต่อปี หรือวันละ 230 คน โรคมะเร็งสมอง คือ โรคที่เกิดจากเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายบริเวณสมอง และเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจเกิดขึ้นเองที่เนื้อเยื่อสมอง หรือจากการลุกลามของมะเร็งจากอวัยวะอื่น มีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดโรคมะเร็ง เช่น การสัมผัสสารเคมี การสูบบุหรี่ หรือประวัติการเกิดโรคมะเร็งของสมาชิกในครอบครัว อาการโรคมะเร็งสมอง โดยทั่วไปผู้ที่เป็นโรคมะเร็งสมองอาจมีอาการดังต่อไปนี้ ปวดศีรษะ โดยจะมีอาการรุนแรงในตอนเช้า คลื่นไส้ อาเจียน เป็นลมหมดสติ ซึม ชัก อ่อนแรงและชาบริเวณแขนและขา กล้ามเนื้อกระตุก มีปัญหาการทรงตัว หรือเดินลำบาก มีปัญหาทางความคิด สติปัญญา อารมณ์ หรือสูญเสียความทรงจำ มีปัญหาในการพูด มีปัญหาในการมองเห็น…

โรคมะเร็ง คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ

โรคมะเร็ง โรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ

ทำความรู้จัก “โรคมะเร็ง” โรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ ทุกวันนี้ถ้าพูดถึง “โรคมะเร็ง” เรารู้กันดีว่าไม่ได้เป็นโรคที่ไกลตัวเราอีกต่อไป เพราะทุกปีโรคมะเร็งจะคร่าชีวิตผู้คนไปมากมายทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่คนใกล้ตัวเราและแนวโน้มก็มีอัตราความเสี่ยงเกิดโรคนี้กันอย่างต่อเนื่อง วันนี้เราจะมาทำความรู้จักโรคมะเร็งกันมากขึ้นค่ะ มะเร็ง เกิดจากเซลล์ผิดปกติในร่างกาย ซึ่งเซลล์เหล่านี้จะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าปกติไม่สามารถควบคุมได้ และเซลล์ผิดปกติเหล่านี้สามารถแพร่กระจายและลุกลามไปตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ ทำให้เซลล์ปกติของเนื้อเยื่อ / อวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลว ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งถ้าเกิดอยู่ตามอวัยวะใดก็จะเรียกชื่อตามอวัยวะนั้น เช่น มะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น โรคมะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไร? สาเหตุยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด เนื่องจากมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดมะเร็งได้ มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก แล้วมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่อาจเสี่ยงทำให้เป็นโรคมะเร็ง พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า การกินอาหารจำพวกไขมันหรือเนื้อแดงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ การขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย การไม่กินผักหรือผลไม้ การกินปิ้งย่างเป็นประจำ อารมณ์ความเครียด มีการถ่ายทอดกันทางพันธุกรรม การสูดดมสารพิษบางอย่างเป็นประจำ ร่างกายอาจมีความเสี่ยงหรือได้รับโลหะหนัก จากการหายใจ อาหาร และ/หรือน้ำดื่ม เช่น สารปรอท ติดเชื้อไวรัสบางชนิด อาทิ ไวรัสเอชไอวี (HIV) ไวรัสเอชพีวี (HPV) การไม่ออกกำลังกายการทำให้เกิดความอ้วนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น…

สุขภาพจิต

เช็คสุขภาพจิต ก่อนจะเป็นพิษต่อตัวคุณ

เราคงได้ยินกับคำว่า สุขภาพกายที่ดี มักมาพร้อมกับสุขภาพจิตที่ดีเสมอ ทำไมนะ? สุขภาพกายที่ดี คืออะไร สุขภาพกายที่ดี สามารถบ่งบอกได้หรือสังเกตุได้จากสภาพและการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น การไม่มีโรค ไม่เจ็บป่วย การที่ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติ ไม่ปวดเมื่อย หรือไม่มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย มีรูปร่างสมส่วน ไม่อ้วนหรือไม่ผอมจนเกินไป สุขภาพร่างกายแบบนี้ก็ล้วนแต่เกิดมาจาก การดูแลตัวเอง ด้วยการรับประทานอาหารที่ดี ด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ บุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นคนที่มีสุขภาพกายที่ดี สุขภาพจิตที่ดี คืออะไร สภาวะของสุขภาพจิตนั้น บางคนสามารถรับรู้ได้ด้วยตัวเอง บางคนอาจจำเป็นต้องให้คนรอบตัวบอก แต่ก็มีหลายคนที่เลือกจะยอมรับรู้แต่สภาวะที่ดี และปฏิเสธที่จะยอมรับสภาวะที่ไม่ปกติ ที่คนข้างเคียงอื่นบอกกล่าว เพราะสภาวะสุขภาพจิตที่ไม่ปกติ จะหมายถึง คนที่เป็นโรคจิต เป็นคนบ้า หรือ เป็นคนที่ไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นได้ จึงกลายเป็นเรื่องที่น่าอายที่จะยอมรับ ซึ่งทำให้ไม่อยากเข้าไปปรึกษาแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยโรค และรักษา สุขภาพจิตที่ดี คือ การไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์โกรธ อารมณ์เกลียด ไม่วิตกกังวลเกินเหตุ การมีสภาวะจิตใจที่ปกติ พร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายต่างที่เกิดขึ้นพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความสมหวัง และความผิดหวัง รวมถึงการปล่อยวางไม่ยึดติดกับสิ่งใดมากเกินไป รักตัวเอง สามารถรับรู้สุข รับรู้การยินดี และรู้วิธีการคลายทุกข์ในแบบของตนเอง ซึ่งนั่นก็เหมือนเป็นการใช้ชีวิตปกติ ในทางกลับกัน…

Cover_ออกกำลังกายที่บ้าน

ออกกำลังกายที่บ้าน

การออกกำลังกายนั้นส่วนใหญ่เราจะมองว่าเป็นเรื่องยากถ้าเราจะลุกขึ้นมาออกกำลังกายอย่างจริงจัง เราอาจจะต้องมีแรงบันดาลใจอะไรสักอย่าง เช่น เราต้องการลดน้ำหนักเพื่อจะได้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น , มีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องหันมาดูแลตัวเอง เหตุผลต่างๆมากมาย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ประกอบกับช่วงสถานการณ์โรคระบาดCOVID-19ที่ผ่านมา ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับโรคระบาดและการรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงเพื่อสามารถเป็นภูมิคุ้มกันจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและจำเป็นอย่างมาก วันนี้เราจึงมีวิธีออกกำลังง่ายๆในบ้านที่ไม่ยุ่งยากใช้พื้นที่น้อยและใช้งบประมาณไม่เยอะมาแนะนำ เรามาทำความรู้จักการออกกำลังกายแต่ละประเภทไปพร้อมกันค่ะ การออกกำลังกายแบบ “Cardio Exercise” การออกกำลังกายแบบ “Cardio Exercise” เป็นการเน้นการเผ่าผลาญพลังงานส่วนเกินที่เราทานอาหารเข้าไปในแต่ละวัน และเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยเรื่องการลดน้ำหนัก ทั้งยังมีส่วนช่วยกระตุ้นความดันโลหิตให้หัวใจและปอดสูบฉีดเลือดและหมุนเวียนออกซิเจนเพิ่มขึ้น ซึ่งการออกกำลังชนิดนี้อาจจะต้องในออกแรงออกเหงื่อกันเยอะหน่อยมีทั้งที่แบบแรงกระแทกสูงและแรงกระแทกต่ำ การออกกำลังกายแบบ “Cardio Exercise” ที่จะเอามาแนะนำในวันนี้คือ การเต้น ถือว่าเป็นการ Cardio ที่น่าสนใจเลยทีเดียว ปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้มือถือsmartphoneกันอยู่แล้ว ดังนั้นเราสามารถ search หาคลิปเต้นแอโรบิค เต้นซุมบ้า หรือคำว่าเต้นคาร์ดิโอ ก็ได้ค่ะ เลือกเอาที่เราชอบเปิดและเต้นตาม เริ่มแรกอาจจะหาคลิปที่ให้ทำตาม 10-15 นาที ก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาไปเรื่อย ๆ จน 30-45นาทีต่อวัน เปลี่ยนไปเรื่อย ๆในแต่ละวันเราจะได้ไม่รู้สึกเบื่อและสนุกกับการออกกำลังกายแบบไม่เครียด การกระโดดเชือก หากใครไม่ได้มีปัญหาเรื่องข้อเข่า ข้อกระดูก การกระโดดเชือกถือว่าเป็นการ Cardio ที่สามารถ Burn แคลอรี่ได้ดีทีเดียวจาก…

ประกันสุขภาพออนไลน์ แพ็คเกจสุขภาพรู้ใจครอบคลุม โควิด -19

ประกันสุขภาพออนไลน์แพ็กเกจรู้ใจครอบคลุมโควิด-19               การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ในปัจจุบัน คงไม่มีใครคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ไข้หวัดเล็กๆ อีกต่อไป การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงจำนวนผู้เสียชีวิตด้วย การออกบ้านแต่ละครั้งเหมือนออกไปกลางสนามรบ ไม่รู้ว่าเราจะติดตอนไหนแล้วถ้าติดต้องทำอย่างไรต่อ ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร ความคิดมากมายและความกังวลเกี่ยวกับโควิด อาจส่งผลทำให้สุขภาพจิตเสียอย่างเลี่ยงไม่ได้              ดังนั้นบริษัทประกันต่างๆ จึงทยอยออกแบบแผนประกันโควิด-19 ออกมาให้เราได้เลือกซื้อและจ่ายเป็นรายปี แบ่งเป็น เจอ จ่าย จบ : เบี้ยไม่สูง ได้รับเงินก้อนเมื่อตรวจเจอโควิดตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสน เจอ จ่าย ชดเชยรายได้ : เมื่อเข้ารักษาตัว ประกันแผนนี้เบี้ยจะสูงขึ้นตามความคุ้มครอง เจอ จ่าย ชดเชยรายได้ และรักษาตัว : ประกันแผนนี้เบี้ยจะสูงตามความคุ้มครอง แต่ก็ยังไม่มากเกินไป                   …

รู้หรือไม่ ข้อยกเว้นทั่วไปของประกันสุขภาพ

การเลือกซื้อประกันสุขภาพในปัจจุบันมีเงื่อนไขและข้อยกเว้นที่เป็นมาตราฐานเหมือนกันแทบจะทุกที่แต่บางบริษัทอาจมีรายละเอียดบางข้อที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ก่อนซื้อประกันสุขภาพ เราควรศึกษาข้อมูลก่อน เพื่อรองรับความต้องการของผู้เอาประกันที่จะเข้ามาเลือกซื้อ แต่โดยรวมแล้วทุกบริษัทประกันภัยได้วางมาตรฐานในการจัดกลุ่มข้อยกเว้นทั่วไปของประกันสุขภาพออกมาเป็นสัดส่วนซึ่งจะมีประมาณ 29 ข้อ ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดอาจจะดูเยอะจนเกินไปและเนื้อหาจะค่อนข้างยาว วันนี้ น้องกันเอง จึงสรุปข้อมูลทั้งหมดแบ่งออกมาเป็น 6 กลุ่ม เพื่อให้เพื่อนๆ เข้าใจได้ง่ายขึ้น ไปดูกันเลยค่ะ กลุ่ม 1 » โรคที่ไม่คุ้มครอง กลุ่ม 2 » การรักษาที่เข้าข่ายการเสริมความงาม หรือ การดูแลสุขภาพ กลุ่ม 3 » ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ วิธีการรักษาบางประเภท กลุ่ม 4 » ความผิดปกติของร่างกายบางประการ (อาจซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้) กลุ่ม 5 » การบาดเจ็บที่เกิดจากผู้เอาประกันภัยเป็นผู้กระทำ กลุ่ม 6 » การบาดเจ็บหรืออาการเจ็บป่วยที่เกิดจากเหตุการณ์รุนแรงตามประเภทที่กำหนด   กลุ่ม 1 : “ โรคที่ไม่คุ้มครอง ” โรคเรื้อรังจากการบาดเจ็บ หรือ อาการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัยอีกทั้ง…

ระวัง 5 อาหาร คนรักสุขภาพกินมากไปแล้วให้โทษ

ระวัง 5 อาหาร คนรักสุขภาพกินมากไปแล้วให้โทษ

อาหารคลีน อาหารสำหรับคนรักสุขภาพ ดีต่อสุขภาพก็จริง แต่ก็ไม่เสมอไป เพราะบางอย่างหากบริโภคมากเกินไป อาจส่งผลเสียและให้โทษต่อร่างกาย มีอะไรบ้างไปดูกัน

10 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อประกันสุขภาพ

10 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อประกันสุขภาพ

หลายคนคงมีคำถามว่าจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ ที่ไหนดี? วันนี้โปรประกัน จึงจัด 10 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อประกันสุขภาพ ให้คุณเลือกได้ตรงความต้องการ

โสดแล้วไง

โสดแล้วไง ถ้าใจฉันสตรอง 10 วิธีโสดแบบ “STRONG”

โสดแล้วไง ถ้าใจฉันสตรอง 10 วิธีโสดแบบ “STRONG” เคยมั้ยที่อยู่คนเดียว แล้วต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามีความสุข บางคนใช้ชีวิตโสดมานานจนรู้สึกว่าไม่มีความสุขจนกว่าจะได้เจอเนื้อคู่ เอ๊ะ! ก็แล้วถ้าไม่เจอเนื้อคู่แบบคนอื่นเค้าล่ะ เราจะไม่มีโอกาสมีความสุขเลยหรือ อันที่จริงแล้ว การเป็นคนโสดไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะ เพราะเรามีหลายสิ่งที่ยืนยันได้เลยว่าโสดแล้วก็มีชีวิตที่ดี และมีความสุขได้เหมือนกัน ข้อดีและข้อเสียของการเป็นคนโสด 1.ข้อดีของการเป็นคนโสด 1.1 มีชีวิตที่อิสระ เราอยากจะทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ หากว่าสิ่งที่เราทำนั้น ไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน หรือผิดต่อใคร ได้ทำอะไรตามใจตัวเอง การใช้ชีวิตก็อยู่ที่ความพอใจของเราเอง ซึ่งจะทำให้คนโสดมีเป้าหมายชีวิตที่ดีมากขึ้น เพราะไม่ต้องมานั่งกังวลกับเรื่องของคนอื่นให้มากนั่นเอง 1.2 เงินก็ได้ใช้คนเดียว ไม่ต้องแบ่งใคร เพราะนอกจากดูแล คุณพ่อ คุณแม่และเก็บออมไว้บ้างแล้ว เงินที่เหลืออยู่ทั้งหมด เราก็สามารถซื้อความสุขสำราญของตัวเองได้อย่างไม่อั้น ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า หน้า ผม จัดเต็ม จัดสวย จัดหล่อกันได้ไม่จำกัดทีเดียวล่ะ หรืออยากจะกินอะไร เที่ยวที่ไหน ตามสไตล์คนโสด ได้โดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไป แต่ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวอย่าลืมหาซื้อประกันเดินทางติดไว้หน่อยก็ดีนะคะ 1.3 ไม่เสียสุขภาพจิต ในที่นี้ก็คือเสียสุขภาพจิตกับแฟนนั่นแหล่ะนะ ใครได้คู่ดี ก็โชคดีไป ใครโชคร้าย เจอคู่ครองจู้จี้จุกจิก…