ประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้าน

ไม่ว่าจะมีบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ ก็ต้องการความคุ้มครอง…ไฟไหม้ น้ำท่วม ก็หมดห่วง.!!

 • คุ้มครองบ้าน..จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติ สูงถึง 300,000 บาท
 • คุ้มครอง..ทรัพย์สินภายในบ้าน สูงถึง 100,000 บาท
 • ชดเชย..ค่าเช่าบ้านชั่วคราว สูงถึง 9,000 บาท

 

ค่าเบี้ยเพียง 600 บาท/ปี

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

เพิ่มเพื่อน
ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง จำนวนเงินเอาประกัน เบี้ยประกัน
สิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งสิ้น
คอนกรีต (มีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) 300,000 100,000 400,000

600 บาท

อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่าร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) 150,000 50,000 200,000
อาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่งไม้ และ ไม่เป็นห้องไม้แถว (มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆ เช่นไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) 100,000 30,000 130,000

ข้อตกลงความคุ้มครอง

หมวด 1
การประกันอัคคีภัย
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด จำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหัวข้อจำนวนเงินเอาประกันภัยและรายละเอียดทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกกันแล้ว ไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี
ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า อันเนื่องมาจากการเดินเครื่องเกินกําลัง การใช้แรงดันไฟฟ้าเกินกําหนด การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า และทําให้เกิดไฟไหม้ จํานวนเงินจํากัดความคุ้มครอง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี
ขยายความคุ้มครอง : ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจากภัยไฟไหม้ ฟ้าผ่า และระเบิด จํานวนเงินจํากัดความคุ้มครองสูงสุดไม่เกินวันละ 300 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 30 วัน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
หมวด 2
ประกันภัยโจรกรรม
ประกันภัยโจรกรรมแบบความเสียหายส่วนแรก การลักทรัพยที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.2)
จํานวนเงินจํากัดความคุ้มครอง สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี
หมวด 3
เงินชดเชยการเสียชีวิต
เงินชดเชยการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกในครอบครัวอันเนื่องมาจากไฟไหม้ หรือการโจรกรรม เป็นจํานวนเงิน 200,000 บาทต่อปี

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 : มีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่า ร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด เช่น บ้านคอนกรีต
 • สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 : มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด เช่น บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
 • สิ่งปลูกสร้างชั้น 3 : ไม่เป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 และสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 เช่น บ้านไม้ล้วน
 • คุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
 • สามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ต่อบ้าน 1 หลัง
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

ข้อยกเว้นสำคัญ

 • ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง : เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี นาฬิกาข้อมือ โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุอันมีค่า ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินสด ธนบัตร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ บัตรเครดิต วัตถุระเบิด ความเสียหายต่อเนื่องใดๆ ทุกชนิด ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด บัตรเติมเงินโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือแบบพกพา ความเสียหายต่อเสาอากาศโทรทัศน์ และจานดาวเทียม ทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของผู้เอาประกันภัย ในฐานะผู้รักษาทรัพย์
 • ไม่รับประกันห้องแถวไม้ และห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้

 

หมายเหตุ

 • ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอาการแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • นายหน้าประกันภัย: บริษัท ไฮเวย์ จำกัด หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย