ประกันชดเชยรายได้

ประกันภัยรายได้ชดเชยชัวร์ 1000

ประกันชดเชยรายได้ “ชดเชยชัวร์”

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินชดเชยรายได้ ระหว่างนอนโรงพยาบาล   ด้วยค่าเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้ สบายใจรายได้ไม่หาย            

ตัวอย่างค่าเบี้ยประกัน 

 • อายุ 26 ปี ราคา 360 บาท/4เดือน
 • อายุ 36 ปี ราคา 420 บาท/4เดือน
 • อายุ 46 ปี ราคา 460 บาท/4เดือน
 • อายุ 55 ปี ราคา 520 บาท/4เดือน

รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม
ประกันภัยรายได้ชดเชยชัวร์ 1400

ประกันชดเชยรายได้ “ชดเชยชัวร์”

 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินชดเชยรายได้ ระหว่างนอนโรงพยาบาล   ด้วยค่าเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้ สบายใจรายได้ไม่หาย             

ตัวอย่างค่าเบี้ยประกัน 

 • อายุ 26 ปี ราคา 520 บาท/4เดือน
 • อายุ 36 ปี ราคา 540 บาท/4เดือน
 • อายุ 46 ปี ราคา 580 บาท/4เดือน
 • อายุ 55 ปี ราคา 620 บาท/4เดือน

รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม
ประกันภัยรายได้ชดเชยชัวร์ 2000

ประกันชดเชยรายได้ “ชดเชยชัวร์”

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินชดเชยรายได้ ระหว่างนอนโรงพยาบาล   ด้วยค่าเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้ สบายใจรายได้ไม่หาย   

   ตัวอย่างค่าเบี้ยประกัน 

 • อายุ 26 ปี ราคา 520 บาท/4เดือน
 • อายุ 36 ปี ราคา 540 บาท/4เดือน
 • อายุ 46 ปี ราคา 580 บาท/4เดือน
 • อายุ 55 ปี ราคา 620 บาท/4เดือน

รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ-MSIG

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG

แผนประกันการเดินทางต่างประเทศ Easy Plan ให้คุณสามารถเลือกแผนประกันภัยที่ตอบโจทย์ได้ทุกจุดหมายการเดินทาง อุ่นใจด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อใช้ยื่นขอวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นเพราะแผนประกันภัยได้รับการรับรองแล้วจากสถานทูต คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงการยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง

รายละเอียด

ราคาเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 195 บาท

ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ

ประกันภัยการเดินทางในประเทศ MSIG

ประกันการเดินทางในประเทศ Trip Easy ให้ความคุ้มครองคุณได้ทุกที่ทั่วไทย คุ้มครองอุบัติเหตุ ยกเลิกการเดินทาง ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รวมถึงดูแลค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษหรือลำไส้อักเสบ

รายละเอียด

ราคาเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 180 บาท

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ Zero Accident Plan รายเดี่ยว

ประกันอุบัติเหตุ Zero Accident Plan (รายเดี่ยว)

จะชอบขับ หรือชอบซ้อนก็อุ่นใจได้เต็มร้อย

 • คุ้มครองเต็มร้อย
 • ดูแลครอบคลุม
 • สบายใจไม่ต้องสำรองจ่าย
 • สบายใจ สบายกระเป๋า

รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม
ประกันอุบัติหตุ Zero Accident Plan (รายครอบครัว)


ประกันอุบัติเหตุ Zero Accident Plan (รายครอบครัว)

ซื้อ 1 ดูแลทั้งครอบครัว ไม่จำกัดจำนวนบุตร

 • คุ้มครองไม่จำกัดจำนวนบุตร
 • คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง
 • พิเศษ PA Card
 • รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 1 ล้านบาท

รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม