ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ

฿3,180.00

ห่วงใยดูแลใส่ใจผู้สูงอายุด้วย “ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ”

จุดแข็ง : รับประกันอายุสูงสุดถึง 100 ปี
จุดอ่อน : วัยรุ่นทำไม่ได้นะ!

แผน 3 ค่าเบี้ยถูกลง 200 บาท*
แผน 4 ค่าเบี้ยถูกลง 300 บาท*