ใช้รถผิดประเภททำประกันไว้จะคุ้มครองหรือไม่ !
จริงหรือไม่! ไม่มีใบขับขี่สามารถเคลมรถได้
รู้หรือไม่! ทำประกันชั้น1แต่ทำไมยังมีค่าใช้จ่าย