ประกันภัยการเดินทางในประเทศ MSIG

ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ

ค่าเบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเพียง 180 บาท

 • คุ้มครอง เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงถึง 2,000,000 บาท
 • คุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล สูงถึง 200,000 บาท/ครั้ง
 • คุ้มครอง ความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง สูงถึง 25,000 บาท/ครั้ง
 • คุ้มครอง ยกเลิกตั๋วเครื่องบิน/ยกเลิกการเดินทาง สูงถึง 10,000 บาท
 • คุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลจากอาหารเป็นพิษ สูงถึง 30,000 บาท

สอบถามประกันภัยที่เหมาะกับคุณ

ท่องเที่ยวสบายใจ “ยิ้มได้ หายห่วง”

ประกันเดินทางออนไลน์ “ซื้อง่าย 3 นาที” จบ

สมัครยังไง? “ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน”

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 • รับประกันอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 • ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก , เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • เปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย

 

ข้อยกเว้นสำคัญ

 • ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
 • สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามการเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายหรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
 • การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ
 • ขณะผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ การดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ รวมถึงการไต่หน้าผาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ข้อยกเว้นอื่น ๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • นายหน้าประกันภัย บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด