ตรวจพบทุกระยะจ่ายทันที 100% ของทุนประกัน

 • ตรวจพบรับเงินก้อน
  เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง รับทันทีเงินก้อน 100% ของทุนประกันที่ทำไว้สูงสุด 500,000 บาท (แผน4)
 • พร้อมวงเงินค่ารักษาพยาบาล
  เพิ่มโอกาสในการรักษาหายมากขึ้น กับวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 1,000,000 บาท (แผน4)
 • เบี้ยไม่ปรับเพิ่มตามช่วงอายุ
  สบายใจด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่มีปรับขึ้นตามช่วงอายุ ยิ่งอายุน้อยยิ่งคุ้ม
 • เบี้ยประกันนำไปลดหย่อนภาษีได้
  ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท**
  (และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท)
เพิ่มเพื่อน

ผลประโยชน์จากประกันภัยโรคมะเร็ง

เลือกแผนประกันที่ตรงใจ จากตัวเลือกถึง 4 แผน

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็ง 100,000 200,000 500,000 500,000
ค่ารักษาพยาบาลจากโรคมะเร็ง รวมถึงค่าผ่าตัด เคมีบำบัด ฉายแสง (จ่ายตามจริง) 200,000 400,000 500,000 1,000,000
ชดเชยค่าตรวจวินิจฉัยซ้ำโรคมะเร็ง (จ่ายเต็มจำนวน) 10,000 10,000 10,000 10,000
ชดเชยค่าเดินทางไปรักษาตัวสำหรับโรคมะเร็งต่อครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 10 ครั้ง) 500 500 500 500

เบี้ยประกันภัยรวม / คน / ปี

อายุผู้สมัคร (ปี) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
0 – 34 960 บาท 1,680 บาท 3,240 บาท 4,200 บาท
35 – 44 1,800 บาท 3,360 บาท 6,600 บาท 8,400 บาท
45 – 54 3,120 บาท 6,120 บาท 11,880 บาท 15,240 บาท
55 – 60 4,440 บาท 8,880 บาท 17,160 บาท 22,080 บาท
เพิ่มเพื่อน

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรม์ได้ถึงอายุ 70 ปี
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตั้งแต่เริ่มทำประกันภัยไม่เพิ่มตามความเสี่ยงและอายุที่เพิ่มขึ้น
 • ทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อ 1 คน


ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • โรคหรือเนื้องอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงเชื้อ H.I.V. และมะเร็งผิวหนัง
 • โรคมะเร็งที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย หรือน้อยกว่า 90 วัน หลังจากเริ่มต้นเอาประกันภัยในปีแรก
 • สภาพทางการแพทย์ที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย


หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรและภาษีแล้ว
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 • การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น