กรมขนส่ง2

กรณีถูกยึดใบขับขี่ต้องสอบใหม่ กรมขนส่งออกมายืนยันว่าไม่ตรงกับความจริง

ตามที่มีการแชร์ข้อมูลกันในโลกออนไลน์ กรณีถูกยึดใบขับขี่ต้องสอบใหม่นั้น กรมขนส่งออกมายืนยันว่าไม่ตรงกับความจริงนะครับ โดยขอแยกเป็น 2 กรณี คือ
– กรณีที่ผู้ขับขี่ทำผิดกฎจราจร และเจ้าหน้าที่ยึดใบขับขี่ไว้ ใบขับขี่ที่ถูกยึดยังมีผลตามกฎหมาย ให้ผู้ขับขี่ดำเนินการติดต่อขอรับคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด
– กรณีที่ถูกเพิกถอนใบขับขี่ จะไม่สามารถขอรับหรือทำใหม่ได้ จนกว่าจะพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ และขั้นตอนการทำจะเหมือนผู้ขอรับใบขับขี่่ที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตมาก่อน

กรมขนส่งย้ำหากถูกยึดแล้วไม่ดำเนินการไปขอคืนตามขั้นตอน แต่กลับไปแจ้งว่าใบขับขี่สูญหายเพื่อจะไปขอทำใบขับขี่ใหม่ อาจโดนความผิดตามกฎหมายฐานแจ้งความเท็จ

โปรประกันแนะนำว่าการใช้รถบนท้องถนนควรเคารพกฎ นอกจากจะขับขี่ปลอดภัยแล้ว ใบขับขี่จะไม่ถูกยึดด้วยนะครับ

กรมขนส่ง2
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก :: กรมขนส่งทางบก

Categories: น้องกันอยากแชร์
Leave a comment