กรณีถูกยึดใบขับขี่ต้องสอบใหม่ กรมขนส่งออกมายืนยันว่าไม่ตรงกับความจริง

กรณีถูกยึดใบขับขี่ต้องสอบใหม่ กรมขนส่งออกมายืนยันว่าไม่ตรงกับความจริง

ตามที่มีการแชร์ข้อมูลกันในโลกออนไลน์ กรณีถูกยึดใบขับขี่ต้องสอบใหม่นั้น กรมขนส่งออกมายืนยันว่าไม่ตรงกับความจริงนะครับ โดยขอแยกเป็น 2 กรณี คือ – กรณีที่ผู้ขับขี่ทำผิดกฎจราจร และเจ้าหน้าที่ยึดใบขับขี่ไว้ ใบขับขี่ที่ถูกยึดยังมีผลตามกฎหมาย ให้ผู้ขับขี่ดำเนินการติดต่อขอรับคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด – กรณีที่ถูกเพิกถอนใบขับขี่ จะไม่สามารถขอรับหรือทำใหม่ได้ จนกว่าจะพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ และขั้นตอนการทำจะเหมือนผู้ขอรับใบขับขี่่ที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตมาก่อน กรมขนส่งย้ำหากถูกยึดแล้วไม่ดำเนินการไปขอคืนตามขั้นตอน แต่กลับไปแจ้งว่าใบขับขี่สูญหายเพื่อจะไปขอทำใบขับขี่ใหม่ อาจโดนความผิดตามกฎหมายฐานแจ้งความเท็จ โปรประกันแนะนำว่าการใช้รถบนท้องถนนควรเคารพกฎ นอกจากจะขับขี่ปลอดภัยแล้ว ใบขับขี่จะไม่ถูกยึดด้วยนะครับ กรมขนส่ง2 ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก :: กรมขนส่งทางบก

Comments are closed.