ประกันภัยรถจักรยานยนต์ สำหรับส่วนบุคคล

เหมาะสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์แบบส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้าง/ให้เช่า โดยประกันจะให้ความคุ้มครองทั้งคนขับ คนซ้อนท้าย รวมถึงคู่กรณีทั้งคน และทรัพย์สินของคู่กรณี

ราคาเบี้ยประกัน 1,400 บาท/ปี

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยรถจักรยานยนต์ สำหรับรับจ้าง/ให้เช่า

เหมาะสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เช่น วินมอเตอร์ไซค์ และมอเตอร์ไซค์ให้เช่า ที่ให้ความคุ้มครองทั้งคนขับ คนซ้อนท้าย รวมถึงคู่กรณีทั้งคน และทรัพย์สินของคู่กรณี

ราคาเบี้ยประกัน 1,600 บาท/ปี

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยรถจักรยานยนต์ สำหรับ Grab Food , Food Panda

เหมาะสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ในการหารายได้ประจำ เช่น Kerry, Grab, Line Man, Food Panda, Get เป็นต้น ให้ความคุ้มครองทั้งคนขับ คนซ้อนท้าย รวมถึงคู่กรณีทั้งคน และทรัพย์สินของคู่กรณี

ราคาเบี้ยประกัน 2,800 บาท/ปี

สอบถามเพิ่มเติม