ประกันภัยรถจักรยานยนต์ สำหรับส่วนบุคคล

เหมาะสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ช่วยให้คุณสบายใจมากขึ้นในการใช้รถ เพราะให้ความคุ้มครองทั้งคนขับ คนซ้อนท้าย รวมถึงคู่กรณีทั้งคน และทรัพย์สินของคู่กรณี

ราคาเบี้ยประกัน 1,400 บาท/ปี
สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยรถจักรยานยนต์ สำหรับรับจ้าง/ให้เช่า

เพื่อเพิ่มความสบายใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพราะคุ้มครองทั้ง ค่าซ่อมรถเรา ซ่อมรถคู่กรณี รวมถึงค่ารักษาพยาบาล และชดเชยรายได้รายวัน

ราคาเบี้ยประกัน 1,600 บาท/ปี
สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยรถจักรยานยนต์ สำหรับ Grab Food , Food Panda

เหมาะสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ในการหารายได้ประจำ เช่น Kerry, Grab, Line Man, Food Panda, Get เป็นต้น ให้ความคุ้มครองทั้งคนขับ คนซ้อนท้าย รวมถึงคู่กรณีทั้งคน และทรัพย์สินของคู่กรณี

ราคาเบี้ยประกัน 2,800 บาท/ปี
สอบถามเพิ่มเติม