ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

200,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

100,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน 960 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 1

ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

400,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

200,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน 1680 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 2

ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

500,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

500,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน 3240 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 3

ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

1,000,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

500,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน 4200 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 4

ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

200,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

100,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน

960 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 1

ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

400,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

200,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน

1680 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 2

ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

500,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

500,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน 3240 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 3

ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

1,000,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

500,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน 4200 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 4

ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

200,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

100,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน

960 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 1

ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

400,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

200,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน

1680 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 2

ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

500,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

500,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน 3240 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 3

ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

1,000,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

500,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน 4200 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 4

ตารางความคุ้มครอง ประกันมะเร็ง

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1. ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็ง 100,000 200,000 500,000 500,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากโรคมะเร็ง รวมถึงค่าผ่าตัดเคมีบำบัด ฉายแสง (จ่ายตามจริง) 200,000 400,000 500,000 1,000,000
3. ชดเชยค่าตรวจวินิฉัยซ้ำโรคมะเร็ง (จ่ายเต็มจำนวน) 10,000 10,000 10,000 10,000
4. ชดเชยค่าเดินทางไปรักษาตัวสำหรับโรคมะเร็งต่อครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 10 ครั้ง) 500 500 500 500
อายุ เบี้ยประกัน / คน / ปี 
1-34 960 1,680 3,240 4,200
35-44 1,800 3,360 6,600 8,400
45-54 3,120 6,120 11,880 15,240
55-60 4,440 8,880 17,160 22,080

ตารางความคุ้มครอง ประกันมะเร็ง

อายุ เบี้ยประกัน / คน / ปี 
1-34 960 1,680 3,240 4,200
35-44 1,800 3,360 6,600 8,400
45-54 3,120 6,120 11,880 15,240
55-60 4,440 8,880 17,160 22,080

คุณสมบัติผู้เอาประกัน

ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี และสามารถต่อกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 70 ปี
เบี้ยประกันภัยคงที่ตั้งแต่เริ่มทำประกันภัยไม่เพิ่มตามความเสี่ยงและอายุที่เพิ่มขึ้น
ทุนประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อ 1 คน

 

หมายเหตุ

  • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรและภาษีแล้ว
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบคำขอเอาประกันภัยตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของ บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • นายหน้าประกันภัย บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

การจะทำประกันมะเร็ง เบื้องต้นผู้ทำประกันจะต้องแถลงประวัติสุขภาพเพื่อพิจารณารับประกันภัย

โปรประกันขอเรียนแจ้งว่าประกันมะเร็งทุกแผน จะมีระยะเวลารอคอย 90 วัน

1.โรคหรือเนื้องอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงเชื้อ H.I.V.และมะเร็งผิวหนัง
2.โรคมะเร็งที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย หรือน้อยกว่า 90 วันหลังจากเริ่มต้นเอาประกันภัยปีแรก
3.โรคที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย

ความรู้ประกันสุขภาพ ความรู้โรคมะเร็ง บทความทั้งหมด

รู้หรือไม่ เหล้าเสี่ยงเป็นมะเร็งได้

อ่านต่อ

ความรู้ประกันสุขภาพ ความรู้โรคมะเร็ง บทความทั้งหมด

โรคมะเร็งสมอง ภัยเงียบใกล้ตัว อันตรายกว่าที่คิด

อ่านต่อ

ความรู้ประกันสุขภาพ ความรู้โรคมะเร็ง บทความทั้งหมด

โรคมะเร็ง โรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ

อ่านต่อ

ความรู้ประกันสุขภาพ ความรู้โรคมะเร็ง น้องกันเองอยากแชร์ บทความทั้งหมด

หากต้องการซื้อประกันมะเร็งออนไลน์ จะต้องทำอย่างไร?

อ่านต่อ

สอบถามประกันภัยที่เหมาะกับคุณ