ประกันสุขภาพ

My Care Saver

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,940 บาท ต่อปี

  • คุ้มครองสูงสุด: 300,000 บาท/ปี
  • ค่าห้องสูงสุด: จ่ายตามจริง
  • ผู้ป่วยใน: จ่ายตามจริงไม่เกิน 50,000 บาท ต่อครั้ง
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ประกันโรคมะเร็ง

Zero Cancer

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 960 บาท ต่อปี

  • ตรวจเจอโรคมะเร็งสูงสุด : 500,000 บาท
  • ค่ารักษาโรคมะเร็งสูงสุด : 1,000,000 บาท
  • ค่าวินิจฉัยซ้ำโรคมะเร็ง : 10,000 บาท
  • ค่าเดินทาง : 500 บาท
ประกันชดเชยรายได้

ชดเชยชัวร์

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 1,080 บาท ต่อปี

  • ชดเชยระหว่างพักรักษาตัวสูงสุด : 1,000 บาท
  • ชดเชยระหว่างพักรักษาตัว (ICU) สูงสุด : 2,000 บาท

ประกันสุขภาพ ดีอย่างไร

การทำประกันสุขภาพเป็นวิธีที่ดีในการปกป้องกันความไม่แน่นอน ในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และค่ารักษาพยาบาลก็เพิ่มขึ้นทุกปี เพราะฉะนั้นการทำประกันสุขภาพควรเลือกจากความคุ้มครองที่ครอบคลุม ค่าห้อง ค่ารักษา ค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของเราในยามที่เจ็บป่วย