ประกันชดเชยรายได้

ป่วยนอนโรงพยาบาลรายได้ไม่หาย ชดเชยให้สูงสุด 1,000 บาท ต่อวัน สูงสุดได้ 365 วัน

 • สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ชดเชยรายได้จากการนอนโรงพยาบาล ทั้งการบาดเจ็บและเจ็บป่วย
 • แบ่งชำระสบาย ๆ นานถึง 6 งวด
 • คนวัยทำงาน
 • คนที่หยุดงานแล้วขาดรายได้
ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คุยผ่านไลน์

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
ชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (สูงสุด 365 วัน) 500 700 1,000
ชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสำหรับห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (สูงสุด 10 วัน) 1,000 1,400 2,000
อายุ เบี้ยประกัน / คน / ปี 
20-35 1,080 1,560 2,100
36-45 1,260 1,620 2,220
46-50 1,380 1,740 2,400
51-55 1,560 1,860 2,700
56-60 ต่ออายุ 1,620 1,980 2,760

เงื่อนไขในการรับประกัน

 • ผู้เอาประกันต้องมีอายุ 20-55 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 60 ปี
 • ผู้เอาประกันต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันต้องแถลงสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย

ข้อยกเว้นในการรับประกัน

 • การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการจ่ายค่าชดเชยรายได้ สําหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ เกิดจากโรคเรื้อรังที ยังมิได้รักษาให ้ หายก่อนวันทําสัญญาประกันภัย
 • โรคที่เป็นมาแต่กําเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากการเจ็บป่วยจะมีระยะเวลารอคอย 30 วัน นับจากวันที่ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก

คำถามที่พบบ่อย

คำถามเรื่องประกันชดเชยรายได้

ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณา ของบริษัทประกัน

คนละ 1 กรมธรรม์

รับเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

สอบถามประกันภัยที่เหมาะกับคุณ

สนใจซื้อ คุยผ่านไลน์