ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG

แผนประกันการเดินทางต่างประเทศ Easy Plan ให้คุณสามารถเลือกแผนประกันภัยที่ตอบโจทย์ได้ทุกจุดหมายการเดินทาง อุ่นใจด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อใช้ยื่นขอวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นเพราะแผนประกันภัยได้รับการรับรองแล้วจากสถานทูต คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงการยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง

ราคาเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 195 บาท

สอบถามเพิ่มเติม          ซื้อออนไลน์

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ AIG

แผนประกันการเดินทางต่างประเทศ Travel Guard เหมาะสำหรับบุคคลและกลุ่มบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเดินทางออกจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจ การดูงาน การเยี่ยมญาติ การศึกษาระยะสั้น ขอวีซ่า เป็นต้น

ราคาเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 483 บาท

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยการเดินทางในประเทศ MSIG

ประกันการเดินทางในประเทศ Trip Easy ให้ความคุ้มครองคุณได้ทุกที่ทั่วไทย คุ้มครองอุบัติเหตุ ยกเลิกการเดินทาง ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รวมถึงดูแลค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษหรือลำไส้อักเสบ

ราคาเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 180 บาท

สอบถามเพิ่มเติม          ซื้อออนไลน์