ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ-MSIG

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG

แผนประกันการเดินทางต่างประเทศ Easy Plan ให้คุณสามารถเลือกแผนประกันภัยที่ตอบโจทย์ได้ทุกจุดหมายการเดินทาง อุ่นใจด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อใช้ยื่นขอวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นเพราะแผนประกันภัยได้รับการรับรองแล้วจากสถานทูต คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงการยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง

รายละเอียด

ราคาเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 195 บาท

ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ

ประกันภัยการเดินทางในประเทศ MSIG

ประกันการเดินทางในประเทศ Trip Easy ให้ความคุ้มครองคุณได้ทุกที่ทั่วไทย คุ้มครองอุบัติเหตุ ยกเลิกการเดินทาง ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รวมถึงดูแลค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษหรือลำไส้อักเสบ

รายละเอียด

ราคาเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 180 บาท