ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ-MSIG

ประกันเดินทาง

ซื้อออนไลน์ ซื้อง่ายคุ้มครองไว มีแผนประกันครอบคลุมทั่วโลก

 • เข้ารักษาพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่ายทั่วโลก (เฉพาะผู้ป่วยใน)
 • ค่ารักษาพยาบาลสืบเนื่องจากต่างประเทศหลังจากกลับถึงประเทศไทย
 • ซื้อง่าย แค่ 5 นาที รอรับกรมธรรม์ได้เลย
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 190 บาท
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ
 • ยื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%
 • นักท่องเที่ยว / นักเรียน / นักศึกษา
 • นักธุรกิจ
 • ผู้ที่ไปสัมมนา /ดูงานต่างประเทศ
 • บริษัท ห้างร้านที่มีการจัดทริปท่องเที่ยวให้กับ พนักงาน
ซื้อออนไลน์ คุยผ่านไลน์

ตารางความคุ้มครอง

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

นายสรพงษ์ ทำประกันเดินทาง ไปประเทศเกาหลี ชำระเบี้ยประกัน ไป 720 บาท ได้รับกรมธรรม์ แต่วีซ่าไม่ผ่าน
กรณีนี้ บริษัทประกันคุ้มครอง โดยจะคืนเบี้ยประกัน 700 บาท (หักค่าอากร 20 บาท)

 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 • แบบประกันแบบรายเที่ยว รับประกันอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์ , แบบประกันแบบรายปี รับประกันอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้แผนประกันแบบรายปีของท่านจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาเดินทางสูงสุดต่อการเดินทางแต่ละเที่ยว ที่ผู้เอาประกันภัยได้เลือกซื้อ
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 • ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก , เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
  สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน
  การก่อความวุ่นวายหรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ทหาร, ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมเล่นหรือฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อาคารสูง, แท่นขุดเจาะน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติ, เหมืองใต้ดิน หรืองานใช้แรงงาน เช่น ประมง,กรรมกรก่อสร้าง, คนงานเก็บผลไม้ หรืองานใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้อัฟกานิสถาน , อาเซอร์ไบจาน , คิวบา , อิรัก , อิสราเอล , คีร์กีซสถาน , เลบานอน , ลิเบีย , นิการากัว , เกาหลีเหนือ , ปากีสถาน , ปาเลสไตน์ , ซีเรีย , ทาจิกิสถาน , เติร์กมินิสถาน , อุซเบกิสถาน , อิหร่าน,เนปาล (เฉพาะการไต่หน้าผาและการปีนเขา)

– การยกเลิกการเดินทาง หากการเดินทางของผู้เอาประกันภัยถูกยกเลิกหรือถูกเลื่อน มีสาเหตุมาจาก

 • การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้เอาประกันภัยข้อ
 • การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของสมาชิกในครอบครัว
 • ความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิดจากก๊าซหุงต้ม รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ

– การล่าช้าของเที่ยวบิน หากเครื่องบินต้องล่าช้าออกไปจากกำหนดการเดินทางตามปกติ เนื่องจาก

 • สภาพอากาศไม่อำนวย
 • การทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์การบินของเครื่องบิน
 • การนัดหยุดงาน หรือการประท้วงโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์ หรือท่าอากาศยานที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้

– บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

 • กรณีที่สายการบินไม่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินหรือสายการบินนั้นได้มีการจัดหาเที่ยวบินมาทดแทน จะจ่ายการล่าช้าทุกๆ 6 ชั่วโมง
 • กรณีที่สายการบินมีประกาศการยกเลิกเที่ยวบินและไม่มีการจัดหาเที่ยวบินมาทดแทนหลังจากเครื่องบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมง จ่ายต่อเหตุการณ์

– คุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้นต่อคู่ และค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท

 • ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท
 • ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 2,000 บาท

– ความคุ้มครองการขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ หากการเดินทางขากลับต้องล่าช้าออกไป โดยมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ หมายถึง สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ กรณีเครื่องยนต์ของเครื่องบินขัดข้องหรือชำรุด การนัดหยุดงาน หรือการปฏิบัติงานอื่นโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์ หรือสนามบินที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทจะขยายระยะเวลาเอาประกันภัยเพื่อคุ้มครองช่วงระยะเวลาที่ถูกเลื่อนออกไป ทั้งนี้จะยกเว้นความคุ้มครอง ตามที่บริษัทประกันกำหนด

สอบถามประกันภัยที่เหมาะกับคุณ

สนใจซื้อ คุยผ่านไลน์

คำถามที่พบบ่อย

ประกันเดินทาง ซื้อได้กี่ฉบับ

ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ /รวมถึงการรักษาต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย
การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือ การเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย
การยกเลิก หรือ การเลื่อนการเดินทาง

มีข้อยกเว้นดังนี้ ..ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ทหาร, ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม

ไม่คุ้มครองการไต่หน้าผาและการปีนเขา

กรมธรรม์จะหมดความคุ้มครองก็ต่อเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย หรือตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

ได้ แต่จะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นอยู่หรือโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะของโรคประจำตัว ในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล