ซื้อประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 1
banner ประกันรถยนต์ชั้น 2
banner ประกันรถยนต์ชั้น 3+
banner ประกันรถยนต์ชั้น 3

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คือ ประกันภาคสมัครใจที่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุม และคุ้มครองมากที่สุด จึงได้รับความนิยมที่สุดโดยเฉพาะกับคนที่ออกรถมาใหม่ๆ และคนที่รักรถ ซึ่งความคุ้มครองชองประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครอง 

  • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย
  • รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันชั้น 2+

ประกันชั้น 2+ คือ ประกันที่ได้รับความนิยมรองมาเพราะมีราคาประหยัด ความคุ้มครองรองมาจากประกันชั้น 1 แตกต่างกันตรงที่จะไม่คุ้มครองอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี หรือระบุคู่กรณีไม่ได้ หมายความว่าคุ้มครองรถชนรถเท่านั้น แต่หากคู่กรณีขับหนีไปกรณีแบบนี้ก็ไม่คุ้มครอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันชั้น 3

ประกันชั้น 3 คือ ประกันภาคสมัครใจที่มีความคุ้มครองน้อยที่สุด เหมาะกับรถเก่าที่ราคาไม่ได้สูงมากนัก จึงทำให้ราคาค่าเบี้ยถูกที่สุด ประกันชั้น 3 ไม่คุ้มครองรถสูญหาย ไฟไหม้ และอุบัติเหตุของรถเราทุกกรณี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันชั้น 3+

ประกันชั้น 3+ คือ ประกันภาคสมัครใจ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองดีขึ้นกว่า ประกันชั้น 3 แต่ยังคงความโดนเด่นในเรื่องของราคาที่ประหยัด ความคุ้มครองจะแตกต่างกันที่ ไม่คุ้มครองรถสูญหาย ไฟไหม้ และอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี หรือระบุคู่กรณีไม่ได้ หากมีคู่กรณีประกันชั้น 3+ ยังให้ความคุ้มครองรถของเราอยู่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันรถยนต์ คืออะไร

ประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance) คือ ประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย โดยคุ้มครองในส่วนของการเกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับคนและกับทรัพย์สิน โปรประกันให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันตามกฏหมายถูกต้องได้รับการรับรองจาก คปภ.

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.รถยนต์ เป็น หน้าที่ของผู้ที่ครอบครองรถที่ต้องทำประกันรถยนต์ ซึ่งเป็นการบังคับโดยกฏหมาย อ้างอิงจากการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  ซึ่งมีความคุ้มครองเบื้องต้นให้แก่ผู้เจ้าของรถผู้โดยสารในรถ หรือคู่กรณี ให้ความคุ้มครองดังนี้

-ค่ารักษาพยาบาล
-ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร
-ค่าชดเชยรายวันกรณีนอนโรงพยาบาล
-ค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ

และสิ่งที่สำคัญ พ.ร.บ.รถยนต์ เป็นการบังคับให้ทำ ซึ่งหากไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ ก็จะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นประกันที่นิยมทำกันมากที่สุดเพราะ ผู้ซื้อจะได้สิทธิ์ในการเลือกซื้อความคุ้มครอง ตามความเหมาะสมกับการใช้รถยนต์ ซึ่งผู้ซื้อทำด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ มีให้เลือกดังนี้ ประกันชั้น 1, ประกันชั้น 2+, ประกันชั้น 2, ประกันชั้น 3+ และประกันชั้น 3   โดยเลือกซื้อได้ด้วยเงินสด หรือตัดบัตรเครดิตก็ได้ สูงสุด 6 เดือนโดยเรามีพันธมิตรเป็นบริษัทประกันชั้นนำของประเทศ และเราได้คัดเลือกค่าเบี้ยความคุ้มครองจากทุกบริษัทมาเรียบร้อยแล้ว โปรประกันคัดมาแล้วว่าคุ้ม

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถรถยนต์ชั้น 1 คือ ประกันภาคสมัครใจที่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุม และคุ้มครองมากที่สุด จึงได้รับความนิยมที่สุดโดยเฉพาะกับคนที่ออกรถมาใหม่ๆ และคนที่รักรถ ซึ่งความคุ้มครองชองประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครอง 

  • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย
  • รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

ประกันชั้น 2 

ประกันชั้น 2 คือ ประกันที่มีความคุ้มครองรองลงมาจากประกันชั้น 1 แต่แตกต่างกันตรงที่ไม่คุ้มครองรถของเราในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูกก็ตาม


ประกันชั้น 2+

ประกันชั้น 2+ คือ ประกันที่ได้รับความนิยมรองมาเพราะมีราคาประหยัด ความคุ้มครองรองมาจากประกันชั้น 1 แตกต่างกันตรงที่จะไม่คุ้มครองอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี หรือระบุคู่กรณีไม่ได้ หมายความว่าคุ้มครองรถชนรถเท่านั้น แต่หากคู่กรณีขับหนีไปกรณีแบบนี้ก็ไม่คุ้มครอง


ประกันชั้น 3

ประกันชั้น 3 คือ ประกันภาคสมัครใจที่มีความคุ้มครองน้อยที่สุด เหมาะกับรถเก่าที่ราคาไม่ได้สูงมากนัก จึงทำให้ราคาค่าเบี้ยถูกที่สุด ประกันชั้น 3 ไม่คุ้มครองรถสูญหาย ไฟไหม้ และอุบัติเหตุของรถเราทุกกรณี


ประกันชั้น 3+

ประกันชั้น 3+ คือ ประกันภาคสมัครใจ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองดีขึ้นกว่า ประกันชั้น 3 แต่ยังคงความโดนเด่นในเรื่องของราคาที่ประหยัด ความคุ้มครองจะแตกต่างกันที่ ไม่คุ้มครองรถสูญหาย ไฟไหม้ และอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี หรือระบุคู่กรณีไม่ได้ หากมีคู่กรณีประกันชั้น 3+ ยังให้ความคุ้มครองรถของเราอยู่


ประกันรถยนต์ จากโปรประกัน

โปรประกันเป็นโบรกเกอร์ประกันรถยนต์ เรามีประกันรถยนต์ให้ท่านเลือกหลากหลายด้วยเบี้ยประกันรถยนต์ราคาถูก คุ้มครองคุ้มค่าที่สุด การันตีว่าท่านจะได้รับกรมธรรม์ที่ตรงกับความต้องการของท่าน และเรายินดีให้คำแนะนำให้กับลูกค้าทุกท่าน หากสนใจซื้อประกันภัยรถยนต์ สามารถเปรียบเทียบเบี้ยประกันรถยนต์ของเราได้

ติดต่อเจ้าหน้าของโปรประกัน

02 343 1000 บริการลูกค้า / เช็คประกันรถยนต์ / ซื้อประกันภัยรถยนต์
หรือติดต่อผ่าน Line ได้ที่ : @Proprakan

สรุป

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

ประกันภัยรถยนต์แต่ละชั้นมีความคุ้มครองแตกต่างกัน รถคุณทำประกันชั้นไหนได้บ้าง หรือประกันชั้นไหนเหมาะกับคุณ
โปรประกันมีข้อมูลเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างเบื้องต้น ดังนี้นะคะ

เมื่อคุณพิจารณาเลือกประกันที่คุณต้องการได้แล้ว ราคาเท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันภัยอีกด้วย และยังมีรายละเอียดที่ทำให้เบี้ยประกันภัยแตกต่างกันอีก เช่น คุณใช้รถคนเดียว หรือหลายคน ประวัติการขับขี่ที่ผ่านมา ซึ่งคุณสามารถสอบถามเพิ่มได้เลยนะคะ

สอบถามประกันภัยที่เหมาะกับคุณ

FAQ คำถามที่พบบ่อย

คำถามเรื่องประกันรถยนต์ชั้น 1

หากผู้เอาประกันได้มีการแจ้งว่าได้มีการเพิ่มอุปกรณ์ตกแต่งเช่น เครื่องเสียง ล้อแม็กซ์ ชุดแต่งรอบคันก่อนทำประกัน และบริษัทประกันตกลงในการรับประกันก็จะอยุ่ในความคุ้มครองในการรับประกัน

ค่าเสียหายส่วนแรก (excess)

กรณีแจ้งเคลมแบบไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ ยกตัวอย่างเช่น ถูกชนแล้วหนีไม่มีหลักฐานภาพถ่ายป้ายทะเบียน, ความเสียหาย หรือ กล้องบันทึกภาพ ที่สามารถนำไปแจ้งความได้ ประกันจะถือว่าเราไม่สามารถระบุคู่กรณีให้มารับผิดในเหตุการณ์ครั้งนี้ได้จะต้องเสียเหตุการณ์ละ 1,000 บาท

 

ข้อยกเว้นที่ประกันไม่คุ้มครอง 

เช่น การเคลือบแก้ว หรือ ติดสติ๊กเกอร์ เพราะถือว่าไม่ใช่อุปกรณ์ตกแต่งอย่างเคลือบแก้วถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถเมื่อเกิดเหตุ 

การเคลมสีรอบคัน เป็นการเคลมอันดับต้นๆของการแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์เลยก็ว่าได้ แต่ก็ยังมีคำถามจำนวนมากที่ถามว่า เคลมสีรอบคันได้ไหม? มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มหรือไม่ ซึ่งก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ก่อน ว่าเราทำประกันภัยเพื่ออะไร? คำตอบคือเราทำประกันเพื่อรับผิดชอบในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นหากรอยหรือสีที่เราจะเคลมนั้นเป็นเรื่องของความสวยงามของตัวรถมากกว่า ประกันภัยจึงมีเงื่อนไขในการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนนี้ที่เราได้ยินกันว่าค่า “ค่า EXCESS” หรือที่เราเรียกกันว่า “ค่าเสียหายส่วนแรก” ซึ่งทุกครั้งของการเคลมทางประกันภัยจะเรียกเก็บเหตุการณ์ละ 1,000 บาท

รวมอู่ซ่อมฮอนด้าในกรุงเทพ เน้นซ่อมรถฮอนด้า พร้อมรีวิวและโลเคชั่น อัพเดท 2023

รวมอู่ซ่อมฮอนด้าในกรุงเทพ สำหรับคนที่ต้องการหาอู่ฮอนด้าโดยเฉพาะ เรารวบรวมจากรีวิวทั้งใน google และในกลุ่มฮอนด้าที่มีคะแนนสูงสุด...

อ่านต่อ
รวมไว้แล้ว อู่ซ่อมมาสด้า ในกรุงเทพที่คนในกลุ่มมาสด้าแนะนำกันมา

คนที่ใช้รถมาสด้าแล้วยังไม่มีอู่ซ่อมมาสด้า ที่เป็นอู่ประจำของตัวเอง วันนี้เราได้รวบรวมอู่มาสด้า ในกรุงเทพมาให้แล้ว...

อ่านต่อ
ประเภทของใบขับขี่ มีกี่ประเภท

  ยกตัวอย่างรถที่สามารถขับได้    ใบขับขี่สำหรับใช้งานเฉพาะส่วนบุคคล (บ.)  บ.  ท.  ใบขับขสำหรับใช้งานสาธารณะ (ท.)  บ.1  รถยนต์ , รถตู้ , รถกระบะ ...

อ่านต่อ
รวมช่องทางการต่อภาษีรถยนต์

ภาษีรถยนต์เป็นค่าใช้จ่ายที่ลืมไม่ได้ ขาดต่อก็ไม่ดี ดังนั้นช่องทางที่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้อย่างสะดวกและเหมาะสมมีอะไรบ้างมาดูกัน...

อ่านต่อ
สรุปค่าใช้จ่ายรถยนต์ 1 คัน มีอะไรบ้าง?

6 ค่าใช้จ่ายที่มาพร้อมกับการซื้อรถคันแรก 1. เงินดาวน์รถยนต์ และเงินผ่อนค่างวดรถยนต์ 2. ค่าพ.ร.บ. 3. ค่าภาษีรถยนต์ 4. ค่าดูแล บำรุงรักษารถยนต์ 5 ค่าน้ำมันรถยนต์ 6...

อ่านต่อ