ซื้อประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คือ ประกันภาคสมัครใจที่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุม และคุ้มครองมากที่สุด จึงได้รับความนิยมที่สุดโดยเฉพาะกับคนที่ออกรถมาใหม่ๆ และคนที่รักรถ ซึ่งความคุ้มครองชองประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครอง 

  • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย
  • รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันชั้น 2+

ประกันชั้น 2+ คือ ประกันที่ได้รับความนิยมรองมาเพราะมีราคาประหยัด ความคุ้มครองรองมาจากประกันชั้น 1 แตกต่างกันตรงที่จะไม่คุ้มครองอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี หรือระบุคู่กรณีไม่ได้ หมายความว่าคุ้มครองรถชนรถเท่านั้น แต่หากคู่กรณีขับหนีไปกรณีแบบนี้ก็ไม่คุ้มครอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันชั้น 3

ประกันชั้น 3 คือ ประกันภาคสมัครใจที่มีความคุ้มครองน้อยที่สุด เหมาะกับรถเก่าที่ราคาไม่ได้สูงมากนัก จึงทำให้ราคาค่าเบี้ยถูกที่สุด ประกันชั้น 3 ไม่คุ้มครองรถสูญหาย ไฟไหม้ และอุบัติเหตุของรถเราทุกกรณี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันชั้น 3+

ประกันชั้น 3+ คือ ประกันภาคสมัครใจ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองดีขึ้นกว่า ประกันชั้น 3 แต่ยังคงความโดนเด่นในเรื่องของราคาที่ประหยัด ความคุ้มครองจะแตกต่างกันที่ ไม่คุ้มครองรถสูญหาย ไฟไหม้ และอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี หรือระบุคู่กรณีไม่ได้ หากมีคู่กรณีประกันชั้น 3+ ยังให้ความคุ้มครองรถของเราอยู่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันรถยนต์ คืออะไร

ประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance) คือ ประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย โดยคุ้มครองในส่วนของการเกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับคนและกับทรัพย์สิน โปรประกันให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันตามกฏหมายถูกต้องได้รับการรับรองจาก คปภ.

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.รถยนต์ เป็น หน้าที่ของผู้ที่ครอบครองรถที่ต้องทำประกันรถยนต์ ซึ่งเป็นการบังคับโดยกฏหมาย อ้างอิงจากการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  ซึ่งมีความคุ้มครองเบื้องต้นให้แก่ผู้เจ้าของรถผู้โดยสารในรถ หรือคู่กรณี ให้ความคุ้มครองดังนี้

-ค่ารักษาพยาบาล
-ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร
-ค่าชดเชยรายวันกรณีนอนโรงพยาบาล
-ค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ

และสิ่งที่สำคัญ พ.ร.บ.รถยนต์ เป็นการบังคับให้ทำ ซึ่งหากไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ ก็จะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นประกันที่นิยมทำกันมากที่สุดเพราะ ผู้ซื้อจะได้สิทธิ์ในการเลือกซื้อความคุ้มครอง ตามความเหมาะสมกับการใช้รถยนต์ ซึ่งผู้ซื้อทำด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ มีให้เลือกดังนี้ ประกันชั้น 1, ประกันชั้น 2+, ประกันชั้น 2, ประกันชั้น 3+ และประกันชั้น 3   โดยเลือกซื้อได้ด้วยเงินสด หรือตัดบัตรเครดิตก็ได้ สูงสุด 6 เดือนโดยเรามีพันธมิตรเป็นบริษัทประกันชั้นนำของประเทศ และเราได้คัดเลือกค่าเบี้ยความคุ้มครองจากทุกบริษัทมาเรียบร้อยแล้ว โปรประกันคัดมาแล้วว่าคุ้ม

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถรถยนต์ชั้น 1 คือ ประกันภาคสมัครใจที่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุม และคุ้มครองมากที่สุด จึงได้รับความนิยมที่สุดโดยเฉพาะกับคนที่ออกรถมาใหม่ๆ และคนที่รักรถ ซึ่งความคุ้มครองชองประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครอง 

  • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย
  • รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

ประกันชั้น 2 

ประกันชั้น 2 คือ ประกันที่มีความคุ้มครองรองลงมาจากประกันชั้น 1 แต่แตกต่างกันตรงที่ไม่คุ้มครองรถของเราในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูกก็ตาม


ประกันชั้น 2+

ประกันชั้น 2+ คือ ประกันที่ได้รับความนิยมรองมาเพราะมีราคาประหยัด ความคุ้มครองรองมาจากประกันชั้น 1 แตกต่างกันตรงที่จะไม่คุ้มครองอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี หรือระบุคู่กรณีไม่ได้ หมายความว่าคุ้มครองรถชนรถเท่านั้น แต่หากคู่กรณีขับหนีไปกรณีแบบนี้ก็ไม่คุ้มครอง


ประกันชั้น 3

ประกันชั้น 3 คือ ประกันภาคสมัครใจที่มีความคุ้มครองน้อยที่สุด เหมาะกับรถเก่าที่ราคาไม่ได้สูงมากนัก จึงทำให้ราคาค่าเบี้ยถูกที่สุด ประกันชั้น 3 ไม่คุ้มครองรถสูญหาย ไฟไหม้ และอุบัติเหตุของรถเราทุกกรณี


ประกันชั้น 3+

ประกันชั้น 3+ คือ ประกันภาคสมัครใจ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองดีขึ้นกว่า ประกันชั้น 3 แต่ยังคงความโดนเด่นในเรื่องของราคาที่ประหยัด ความคุ้มครองจะแตกต่างกันที่ ไม่คุ้มครองรถสูญหาย ไฟไหม้ และอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี หรือระบุคู่กรณีไม่ได้ หากมีคู่กรณีประกันชั้น 3+ ยังให้ความคุ้มครองรถของเราอยู่


ประกันรถยนต์ จากโปรประกัน

โปรประกันเป็นโบรกเกอร์ประกันรถยนต์ เรามีประกันรถยนต์ให้ท่านเลือกหลากหลายด้วยเบี้ยประกันรถยนต์ราคาถูก คุ้มครองคุ้มค่าที่สุด การันตีว่าท่านจะได้รับกรมธรรม์ที่ตรงกับความต้องการของท่าน และเรายินดีให้คำแนะนำให้กับลูกค้าทุกท่าน หากสนใจซื้อประกันภัยรถยนต์ สามารถเปรียบเทียบเบี้ยประกันรถยนต์ของเราได้

ติดต่อเจ้าหน้าของโปรประกัน

02 343 1000 บริการลูกค้า / เช็คประกันรถยนต์ / ซื้อประกันภัยรถยนต์
หรือติดต่อผ่าน Line ได้ที่ : @Proprakan

สรุป

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

ประกันภัยรถยนต์แต่ละชั้นมีความคุ้มครองแตกต่างกัน รถคุณทำประกันชั้นไหนได้บ้าง หรือประกันชั้นไหนเหมาะกับคุณ
โปรประกันมีข้อมูลเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างเบื้องต้น ดังนี้นะคะ

เมื่อคุณพิจารณาเลือกประกันที่คุณต้องการได้แล้ว ราคาเท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันภัยอีกด้วย และยังมีรายละเอียดที่ทำให้เบี้ยประกันภัยแตกต่างกันอีก เช่น คุณใช้รถคนเดียว หรือหลายคน ประวัติการขับขี่ที่ผ่านมา ซึ่งคุณสามารถสอบถามเพิ่มได้เลยนะคะ

FAQ คำถามที่พบบ่อย

คำถามเรื่องประกันรถยนต์ชั้น 1

หากผู้เอาประกันได้มีการแจ้งว่าได้มีการเพิ่มอุปกรณ์ตกแต่งเช่น เครื่องเสียง ล้อแม็กซ์ ชุดแต่งรอบคันก่อนทำประกัน และบริษัทประกันตกลงในการรับประกันก็จะอยุ่ในความคุ้มครองในการรับประกัน

ค่าเสียหายส่วนแรก (excess)

กรณีแจ้งเคลมแบบไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ ยกตัวอย่างเช่น ถูกชนแล้วหนีไม่มีหลักฐานภาพถ่ายป้ายทะเบียน, ความเสียหาย หรือ กล้องบันทึกภาพ ที่สามารถนำไปแจ้งความได้ ประกันจะถือว่าเราไม่สามารถระบุคู่กรณีให้มารับผิดในเหตุการณ์ครั้งนี้ได้จะต้องเสียเหตุการณ์ละ 1,000 บาท

 

ข้อยกเว้นที่ประกันไม่คุ้มครอง 

เช่น การเคลือบแก้ว หรือ ติดสติ๊กเกอร์ เพราะถือว่าไม่ใช่อุปกรณ์ตกแต่งอย่างเคลือบแก้วถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถเมื่อเกิดเหตุ 

การเคลมสีรอบคัน เป็นการเคลมอันดับต้นๆของการแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์เลยก็ว่าได้ แต่ก็ยังมีคำถามจำนวนมากที่ถามว่า เคลมสีรอบคันได้ไหม? มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มหรือไม่ ซึ่งก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ก่อน ว่าเราทำประกันภัยเพื่ออะไร? คำตอบคือเราทำประกันเพื่อรับผิดชอบในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นหากรอยหรือสีที่เราจะเคลมนั้นเป็นเรื่องของความสวยงามของตัวรถมากกว่า ประกันภัยจึงมีเงื่อนไขในการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนนี้ที่เราได้ยินกันว่าค่า “ค่า EXCESS” หรือที่เราเรียกกันว่า “ค่าเสียหายส่วนแรก” ซึ่งทุกครั้งของการเคลมทางประกันภัยจะเรียกเก็บเหตุการณ์ละ 1,000 บาท

ปัญหารถ Nissan Kicks e-Power

นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ รถยนต์ไฟฟ้าประเภทชาร์จแบตเตอรี่ได้ในตัว เป็นจุดเด่นด้านความเป็นรถยนต์ที่สามารถผลิตไฟฟ้าไปในตัว ทำให้นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ต้องการชาร์จไฟฟ้าตามสถานีชาร์จ...

อ่านต่อ
ถนนชาร์จรถไฟฟ้า Electric Road

ถนนชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากำลังก้าวหน้าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่สำคัญในอนาคตของยานยนต์ ด้วยพลังงานที่ยังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับอนาคตของเรา รถยนต์ไฟฟ้ากำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการลดอุณหภูมิโลก กลายเป็นเรื่องสำคัญที่จะมีสถานที่ที่สามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้สะดวกและรวดเร็ว นั่นก็คือถนนชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า...

อ่านต่อ
รวมปัญหา รถ Tesla model 3 และ Tesla Model Y อัพเดทล่าสุด 2023

ปัญหาของรถ Tesla model 3 และ Tesla Model Y จากผู้ใช้งานในกลุ่ม Facebook Group ที่เกี่ยวกับรถ Tesla หลายๆกลุ่ม เพื่อที่จะรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นจริง...

อ่านต่อ
ขนส่งเปิดใหม่ ขนส่งสมุทรปราการ ซอยประชาสามัคคี (ซอยกระทิงแดง)

ขนส่งสมุทรปราการ ซอยประชาสามัคคี หรือชื่อเก่าคือซอยกระทิงแดง เปิดให้บริการแล้ว และที่สำคัญคือไม่ต้องจอง walk-in ได้เลย เพียงแต่รับ walk-in เพียง 20คนแรกเท่านั้น รับเฉพาะ วัน จันทร์ พุธ...

อ่านต่อ
วิธีจัดการมดในรถยนต์

การพบกับมดในรถยนต์ อาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่สะดวกสบาย แต่ไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะมดไม่ใช่สัตว์ที่อันตรายต่อชีวิตของเรา ดังนั้น วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการจัดการมดในรถยนต์ให้ดีขึ้น...

อ่านต่อ