โปรประกันตอบคำถาม ทำไมยางรถยนต์ถึงเคลมประกันได้แค่ครึ่งเดียว?

โปรประกันตอบคำถาม ทำไมยางรถยนต์ถึงเคลมประกันได้แค่ครึ่งเดียว?

ยางรถยนต์เคลมประกัน

     เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วยางรถยนต์เสียหาย บ่อยครั้งบริษัทประกันจะอนุมัติให้เคลมได้ในวงเงินครึ่งหนึ่งของค่ายางที่เปลี่ยนใหม่ นั่นเป็นเพราะว่า “ยางรถยนต์จะเกิดการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน ดังนั้น บริษัทประกันจึงหักค่าเสื่อมสภาพจากการใช้งานก่อนอุบัติเหตุ แต่ถ้ายางของเพื่อนๆ เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ได้ไม่นาน ก็สามารถนำหลักฐานการเปลี่ยนยางที่ระบุวันที่ชัดเจน มาพิจารณาเคลมค่ายางตามความเป็นจริงได้”

โดยในคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ข้อ 7 ได้ระบุการยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ ไว้ว่าการประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 7.4 ความเสียหายต่อยางรถยต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน

     เงื่อนไขนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะไม่ให้ความคุ้มครองเสียหายต่อยางรถยนต์ เฉพาะกรณียางรถยนต์เกิดการฉีกขาด หรือระเบิดจากสภาพการใช้งานปกติ โดยไม่มีเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นจนก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว เช่น รถยนต์เกิดอุบัติเหตุ การกลั่นแกล้ง หรือการกระทำมุ่งร้าย เช่น ขณะรถยนต์กำลังแล่นอยู่ เกิดยางระเบิดทำให้รถยนต์เสียการทรงตัวพุ่งชนรถที่วิ่งสวนมา ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อยางที่เกิดระเบิดนั้น เพราะการที่ยางระเบิดมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ แต่บริษัทยังคงรับผิดต่อความเสียหายของรถยนต์ส่วนอื่นที่เกิดจากอุบัติเหตุ

     แต่ถ้าเป็นกรณีรถยนต์ประสบอุบัติเหตุแล้ว เป็นเหตุให้ยางรถยนต์ฉีกขาดหรือระเบิด ตัวรถยนต์เสียหายจะได้รับความคุ้มครองแน่นอน ในขณะที่ยางฉีกขาดหรือระเบิดยังคงได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกัน รวมถึงหากเกิดกรณีมีคนกลั่นแกล้งเอามีดมากรีดยางรถยนต์ บริษัทประกันภัยก็จะคุ้มครองชดใช้ความเสียหายของยางรถยนต์แม้ว่าตัวรถยต์จะไม่ได้รับควาเเสียหายก็ตาม โดยประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสภาพเดิมของยางรถยนต์ที่เกิดจากความเสียหายในขณะที่เกิดเหตุนะครับผม

สรุปง่ายๆว่า

✅เคลมได้: ถ้าตะปูหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ทำความเสียหายจนทำให้ยางฉีกขาดไปจนถึงล้อแม็กคด กรณีนี้จะเคลมประกันได้ แต่ทั้งนี้อยู่ที่เหตุการณ์อีกด้วย ซึ่งบริษัทประกันจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะให้เคลมหรือไม่

❌เคลมไม่ได้: ถ้ารถที่ขับมาเหยียบตะปูหรือหินจนยางแตกแต่ไม่กระทบกับล้อแม็ก กรณีนี้จะเคลมประกันไม่ได้

ก็คงจะมีคำตอบกันแล้วนะครับผม แต่หากยังมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 023431000 หรือ สามารถติดตามสาระดีๆ เกี่ยวกับประกันภัยได้ที่ facebook ของโปรประกันนะครับ