ขนส่งฯ ดีเดย์ 1 ม.ค. 60 ขอใบขับขี่ใหม่ เพิ่มเนื้อหาอบรม 5 ชม.

ดีเดย์ 1 มกราคม 2560 ขนส่งฯ ตรียมปรับหลักสูตรสอบใบขับขี่ชนิดชั่วคราว อบรม 5 ชั่วโมงเต็ม

ปัจจุบันในประเทศไทยพบสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนพุ่งสูงขึ้น เฉลี่ยชั่วโมงละ 1-2 คน ซึ่งเสียชีวิตมากที่สุดในเอเชีย และยังติดอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศลิเบีย ดังนั้นกรมขนส่งฯ จึงเล็งที่จะปฏิรูปเกณฑ์การสอบใบขับขี่เพื่อที่จะคัดกรองผู้มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ โดยการเพิ่มชั่วโมงอบรม เพิ่มข้อสอบให้ยากขึ้น เพื่อหวังว่าจะลดปัญหาผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้น้อยลง ดีเดย์ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป กรมขนส่งฯ จะปรับมาตราฐานผู้ขับรถตามโครงการ Sure Driving/Smart  Driver  โดยปรับเพิ่มเนื้อหาอบรมสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ (ชนิดชั่วคราว) จากเดิม 4 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมง และเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการขับรถอย่างปลอดภัยให้มากขึ้น  รวมถึงหากได้รับอนุญาตชั่วคราวแล้วแต่ขาดต่อเกินกว่า 1 ปี  ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรใหม่ เนื้อหาหลักสูตรที่มีการปรับปรุงประกอบด้วย (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์, กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก) จำนวน 1 ชั่วโมง 30 นาที การขับรถอย่างปลอดภัยจำนวน 2 ชั่วโมง จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถจำนวน 1 ชั่วโมง และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล จำนวน 30 นาที กรมขนส่งฯได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้วยการเพิ่มทางเลือกในการติดต่อเข้ารับการอบรม ในวันและเวลาราชการ สามารถเลือกเข้าอบรมกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งฯ หรือหน่วยงานภาครัฐที่ทำความตกลงกับกรมขนส่งฯ ภายใต้หลักสูตรเดียวกัน และนำหนังสือรับรองผ่านการอบรมมายื่นแสดงเป็นหลักฐาน เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ทดสอบข้อเขียน (E-exam) และทดสอบขับรถกับสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งได้ทั่วประเทศ ขอใบขับขี่ใหม่2 ขอบคุณภาพ ข้อมูล :: กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th

Comments are closed.