กรมขนส่งเผย! จองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบ Internet ไม่ต้องเสียใช้จ่ายในการจอง

กรมขนส่งเผย!!! จองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบ Internet ไม่ต้องเสียใช้จ่ายในการจอง

กรมการขนส่งฯ ชี้แจงปัจจุบันประชาชนสามารถ จองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ของกรุงเทพมหานครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่ 10.00-16.00 น. ทางเว็บไซต์ ‭www.tabienrod.com‬ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจองใดๆ

ทั้งนี้การจองหมายเลขทะเบียนรถทางระบบอินเทอร์เน็ตมีความโปร่งใส เปิดให้จองเป็นแบบวันต่อวัน โดยให้สิทธิ์แก่ผู้ที่เข้าระบบและกรอกข้อมูลสำเร็จก่อน (First come first serve) ทำให้ประชาชนมีโอกาสจองหมายเลขทะเบียนรถที่ตนต้องการได้อย่างเท่าเทียมกัน

อีกทั้งยังสามารถทราบผลการจองได้ทันทีช่วยลดขั้นตอนให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่กรมการขนส่งทางบก ซึ่งประชาชน ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเองไม่กี่ขั้นตอนจึงไม่จำเป็นต้องติดต่อผ่านบุคคลภายนอก ซึ่งอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างอาสารับดำเนินการแทนมีโอกาสสูญเสียเอกสารและทรัพย์สิน

การเปิดให้จองหมายเลขทะเบียนดังกล่าว เป็นหมายเลขทะเบียนรถในกลุ่มที่นอกเหนือจากหมายเลขทะเบียนรถ 301 หมายเลขที่นำออกประมูล ได้แก่ รถเก๋งรถกระบะ 4 ประตู, รถตู้ และรถกระบะบรรทุก

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการเด็ดขาดทั้งทางวินัย และอาญากับเจ้าหน้าที่ หากมีประพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์จากการจองทะเบียนรถทุกช่องทางทุกกรณี โดยหากปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจริง พร้อมดำเนินการทางวินัยและตามกฎหมายต่อไป กรมการขนส่งทางบกยินดีให้ความร่วมมือกับประชาชนร่วมตรวจสอบและปราบปรามขบวนการเรียกรับผลประโยชน์ดำเนินการผิดกฎหมายทุกประเภท หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมไม่โปรงใสไม่เป็นธรรมแจ้งเบาะแสต่างๆ กับกรมการขนส่งทางบกได้ทันที

การจองเลขทะเบียน

 

ภาพและข้อมูลจาก :: กรมขนส่งทางบก

Comments are closed.