ค่าเสียหายส่วนแรก ต้องจ่ายในกรณีใดบ้าง?

ค่าเสียหายส่วนแรก ต้องจ่ายในกรณีใดบ้าง

การเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรกเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันผู้ที่แจ้งเคลมโดยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริง เพื่อหวังซ่อมรถกับบริษัทประกันภัย หรือผู้ที่ขับรถด้วยความประมาทหรือไม่ใช้ความระมัดระวังมากพอ

ค่าเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่าย ขึ้นอยู่กับ 4 กรณีดังนี้

1.ความเสียหายส่วนแรก (Deductible ) ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกันภัย  ผู้อาประกันต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกดังกล่าวต่อเมื่อเป็นฝ่ายผิดตามจำนวนเงินที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ แต่ละเหตุการณ์ที่เป็นผ่ายผิด
2.จำนวนเงิน 1,000 บาทแรก ต่อ เหตุการณ์ของความเสียหาย ที่ไม่ได้เกิดจากการชนหรือพลิกคว่ำ หรือเกิดจากการชนแต่ไม่สามารถจดแจ้งคู่กรณีได้ (Excess)
3.จำนวนเงิน 2,000 บาทแรก ต่อ เหตุการณ์ สำหรับคุ้มครองความเสียหายทรัพย์สินบุคคลภายนอก ที่ใช้รถนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ เช่น  ระบุใช้รถส่วนบุคคลแต่ขณะเกิดเหตุใช้รถไปรับจ้าง ทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันต้องจ่ายให้บริษัทตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 2,000 บาท
4.จำนวน 2,000 บาทแรกของความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก และหรือ 6,000 บาทแรก ต่อ เหตุการณ์ ของความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากการชน การคว่ำ ในกรณีที่กรมธรรม์เป็นแบบระบุชื่อแต่ขณะเกิดเหตุผู้ขับขี่รถไม่ใช่คนที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย 

Comments are closed.