ครม.ไฟเขียว มาตรการช้อปช่วยชาติ 2560 ดีเดย์ 11 พ.ย. -3 ธ.ค.นี้

ครม.ไฟเขียวมาตรการช้อปช่วยชาติ 2560 กระตุ้นจับจ่ายท้ายปี ดีเดย์ 11-30 พ.ย.นี้

7 พ.ย. 2560 ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการในประเทศแก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

เป็นปีที่ 3 แล้วในการใช้มาตรการนี้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยหนุนกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น มาตรการนี้เอื้อประโยชน์ให้ประชาชนทั่วไปที่สามารถนำค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีได้

หลักการในการนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อน
ให้นำค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ โดยมีเงื่อนไขการลดหย่อนดังนี้
1. ต้องซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่มีการจดทะเบียน VAT กับกรมสรรพากร
2. ต้องใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่สามารถใช้ใบสลิปหรือใบกำกับอย่างย่อได้
3. ต้องซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560
4. นำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 เริ่มยื่นแบบแสดงรายการภาษีเดือนม.ค.-มี.ค.2561

กรณีใบกำกับภาษีที่ไม่สมบูรณ์ เช่น เขียนชื่อหรือที่อยู่ผู้ซื้อผิด หรือมีการเเก้ไข จะสามารถนำมาใช้หักลดหย่อนได้หรือไม่?
กรมสรรพกร ระบุว่า หากใบกำกับภาษีนั้นมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร เเม้จะมีการเขียนชื่อ หรือที่อยู่ผู้ซื้อสินค้าผิด หรือมีการเเก้ไขข้อความก็สามารถใช้หักลดหย่อนได้นะครับ

ใครที่รอมาตรการนี้อยู่ก็เตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อม และออกไปช้อปกันได้เลย แต่! อย่าช้อปเพลินจนลืมดูเงินในกระเป๋ากันด้วย ช้อปแต่พอดีซื้อที่ต้องการจริงๆ ไม่ได้ทำให้ตัวเองต้องเป็นหนี้สิน เพราะอย่าลืมว่าเงินที่ลดหย่อนจริงๆ ต้องดูตามฐานภาษีของตัวเองด้วยนะครับ
ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร

ช้อปปลายปี1
ช้อปปลายปี2ช้อปปลายปี3

ช้อปปลายปี4

ช้อปปลายปี5

 

อัตราการคืนภาษีจากช้อปช่วยชาติ
รายได้ต่อปีไม่เกิน (บาท) อัตราภาษีเงินได้* คืนภาษีได้สูงสุด (บาท)
150,001 – 300,000 5% 750
300,001 – 500,000 10% 1,500
500,001 – 750,000 15% 2,250
750,001 – 1,000,000 20% 3,000
1,000,001 – 2,000,000 25% 3,750
2,000,001 – 5,000,000 30% 4,500
5,000,001 ขึ้นไป 35% 5,250

 

ข้อควรรู้ :: ผู้ที่ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ต่อปี ไม่เกิน 150,000 บาท จะไม่ได้สิทธิจากการช็อปช่วยชาตินะครับ

Comments are closed.