ซื้อขายรถแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อผู้เอาประกันภัย เกิดเหตุเคลมได้ไหม?

ซื้อขายรถแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อผู้เอาประกันภัย เกิดเหตุเคลมได้ไหม?

กรณีลักษณะนี้สามารถเคลมได้ครับ เพราะกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จะติดกับตัวรถไม่ได้ติดกับตัวผู้เอาประกันภัย ดังนั้นกรมธรรม์จะมีความคุ้มครองตามปกติจนกว่าจะหมดอายุครับ เช่น นายดำขายรถต่อให้นายแดงซึ่งเป็นญาติ โดยรถคันดังกล่าวทำประกันภัยไว้ กรณีนายแดงขับรถไปเกิดเหตุก็สามารถเรียกร้องสินไหมจากประกันภัยได้ เว้นแต่ นายแดงทำผิดเงื่อนไขข้อยกเว้นกรมธรรม์นะครับ โปรประกันแนะนำว่าชื่อผู้เอาประกันภัยกับชื่อในเล่มจดทะเบียนควรเป็นชื่อเดียวกันนะครับ และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลควรแจ้งให้ประกันภัยรับทราบเพื่อจะได้สลักหลังแก้ไขในกรมธรรม์ให้ถูกต้องนะครับผม