ประกันสังคมมอบของขวัญปีใหม่ 2560 “ผู้ประกันตน” ตรวจสุขภาพฟรี

ประกันสังคมมอบของขวัญปีใหม่ 2560 “ผู้ประกันตน” ตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รู้ไหมครับว่า? เบี้ยประกันสังคมที่เราได้จ่ายไปทุกเดือน ให้สิทธิประโยชน์เรามากมายเลยนะครับ เริ่มปีใหม่ 2560 ก็มีโครงการดีๆออกมาให้กับผู้ประกันตนกัน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกันตนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ภาวะผิดปกติหรือโรคซึ่งนำไปสู่การป้องกันหรือ หากพบความผิดปกติจะได้รับการบำบัดรักษาตั้งแต่ระยะแรก ผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพนั้น จะสามารถตรวจสุขภาพพื้นฐานได้ เช่น ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจการทำงานของไต โดยผู้ประกันตนอายุ 30-39 ปี ตรวจได้ทุก 3 ปี แต่ถ้าอายุ 40-54 ปี ตรวจได้ทุกปี หรือการตรวจน้ำตาลในเลือด อายุ 35-54 ปีตรวจทุก 3 ปี แต่ถ้าอายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี หรือการเอ็กซเรย์ทรวงอก ทำได้ปีละ 1 ครั้ง ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่ถูกใจกันเลยใช่ไหมครับ ขณะที่ผู้ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาล เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 60 ประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สาขาทุกแห่ง ในปี 2560 มีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศจำนวน 239 แห่ง แบ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล 159 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 80 แห่ง และมีสถานพยาบาลที่ไม่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม จำนวน 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลปิยะมินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลรักษ์สกล จังหวัดสกลนคร ประกันสังคม   ขอบคุณข้อมูลและภาพ :: ประกันสังคม www.sso.go.th ,manager.co.th  

Comments are closed.