กล้องติดรถยนต์

เจ้าของรถเฮ! ติดกล้องหน้ารถ ได้ลดเบี้ยประกัน 5-10 %

เลขาธิการ คปภ.ได้ลงนามคำสั่งให้บริษัทประกันภัยลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท 5-10% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ กับรถยนต์ที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV มีผลบังคับตั้งแต่ 3 มีนาคม 2560 เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร และสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันการทำผิดกฎจราจรได้

โดยรถยนต์ที่ติดตั้งกล้องและขอทำประกันภัยรถยนต์ต้องแสดงหลักฐานภาพถ่าย การติดตั้งกับรถยนต์คันที่เอาประกันภัยในเวลาที่ทำสัญญาประกันภัยและต้องติดตั้ง CCTV ไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยด้วย

การออกคำสั่งดังกล่าวได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 โดยคำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม เป็นต้นไป

ติดกล้องได้ลดเบี้ย

19 มีนาคม 2560 :: คปภ. ออกหนังสือยืนยันกล้องติดรถยนต์ทุกประเภท สามารถนำมาใช้สิทธิ์ลดเบี้ยได้ ตามประกาศแนบ

CCTV1

CCTV2

Categories: ประกันรถยนต์
Leave a comment