เพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย

กรณีบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย ตามประกาศกระทรวงการคลัง ที่ 1213/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 กระทบต่อผู้เอาประกันภัยอย่างไร? และสำนักงาน คปภ. มีแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างไร? กรณีซ่อมรถไปแล้วทางอู่ให้สำรองจ่ายไปก่อน มีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรจึงจะได้เงินคืนมาดูคำตอบกันครับ

แนวทางการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและประชาชนมี ดังนี้

 1. กรณีกรมธรรม์ที่ยังไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้นและกรมธรรม์ประกันภัยยังไม่หมดอายุ บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ จะเข้ารับช่วงและให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยที่เข้ามาติดต่อบริษัท โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้เอาประกันภัยจะต้องทำสัญญาประกันภัยประเภทและชนิดเดียวกันนั้นกับบริษัทต่อไป โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ยังคงเหลืออยู่จากกรมธรรม์เดิม โดยไม่มีการคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม แต่ต้องโอนสิทธิที่จะได้รับเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้แก่บริษัทที่รับโอนกรมธรรม์ประกันภัยนั้นด้วย
 2. กรณีที่กรมธรรม์มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว การเรียกร้องค่าเสียหายนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยผู้ชำระบัญชีของบริษัทที่รัฐมนตรีมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดยสำนักงาน คปภ. ในทุกพื้นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนเป็นเบื้องต้น
 3. บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและผู้มีสิทธิเรียกร้องตากรมธรรม์ประกันภัย จำนวน 26 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทใดบ้าง?

 >> ดาวน์โหลด รายชื่อบริษัทประกันภัยจำนวน 26 บริษัท พร้อมช่องทางการติดต่อ

สำหรับผู้เป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของ บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย

ให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้ชำระบัญชีของบมจ.เจ้าพระยาประกันภัยภายใน 60 วันนับแต่วันที่กองทุนประกันวินาศภัยกำหนดในประกาศโดยจะนำหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัยของบริษัทที่วางไว้กับนายทะเบียนมาเฉลี่ยจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ที่ไม่มีข้อโต้แย้ง และกองทุนประกันวินาศภัยจะนำเงินของกองทุนประกันวินาศภัยมาจ่ายส่วนที่ขาด (รวมแล้วไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อราย) ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กองทุนกำหนด

กรณีเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย

ให้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัยในฐานะ  ผู้ชำระบัญชีของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายใน 60 วันนับแต่วันที่กองทุนประกันวินาศภัยกำหนดในประกาศกองทุนประกันวินาศภัย และหลังจากที่มีการนำทรัพย์สินของบริษัทจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยครบถ้วนแล้วหากมีทรัพย์สินของบริษัทเหลือจะนำมาให้แก่เจ้าหนี้อื่น และหากไม่เพียงพอเจ้าหนี้อื่นจะต้องยื่นขอรับชำระหนี้ส่วนที่ขาดจากกองทรัพย์สินในคดีล้มละลายอีกครั้งหนึ่ง

โดยให้นำเอกสารต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนา จำนวน 2 ชุด ประกอบการยื่นขอรับชำระหนี้ดังนี้

 • กรมธรรม์ประกันภัย
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบเคลม
 • ใบนัดชำระหนี้ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงมูลหนี้
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

สถานที่ที่สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ มีดังต่อไปนี้ ส่วนกลาง ยื่นได้ 3 แห่ง ดังนี้

 • กองทุนประกันวินาศภัย อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15
  เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2791-1444 ต่อ 11-15 และ 21-24
 • สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ
  เลขที่ 287 ซอยรัชดาภิเษก 6 ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2476-9940-3
 • สำนักงาน คปภ. เขตบางนา
  เลขที่ 1/16 อาคารบางนาธานี ชั้น 8 ถนนบางนาตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2361-3769-70
 • ต่างจังหวัด สามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้ที่สำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัด ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เจ้าหนี้สามารถดาวน์โหลดแบบคำทวงหนี้ได้ที่ www.gif.or.th หัวข้อแบบฟอร์ม

หมายเหตุ สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขสายด่วนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) กระทรวงการคลัง 1186

ที่มา :: คปภ. www.oic.or.th


น้องกันเอง

บทความนี้จัดอยู่ในหมวดหมู่ น้องกันเองอยากแชร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ [email protected] หรือโทร 02-343-1000 (จันทร์-เสาร์ 07.00-21.00 น.)
#ประกันรถยนต์สุดคุ้ม ไม่คุย..ก็ไม่รู้ว่าคุ้ม
แชร์บทความนี้ :


Comments 33
MarcosTow
1 เดือน ago

tadalafil tablets: http://tadalafilonline20.com/ tadalafil online

MarcosTow
1 เดือน ago

tadalafil pills: http://tadalafilonline20.com/ tadalafil pills 20mg

MichaelBit
1 เดือน ago

usa pharmacy india: https://genericwdp.com/ pills without a doctor prescription

MichaelBit
1 เดือน ago

drugs without doctor script: https://genericwdp.com/ buy prescription drugs online without

JeffreyNof
1 เดือน ago

best over the counter viagra when will viagra be generic
over the counter viagra

JeffreyNof
1 เดือน ago

viagra over the counter walmart viagra 100mg price
viagra over the counter walmart

JeffreyNof
1 เดือน ago

viagra from canada where to buy viagra online
cost of viagra

JeffreyNof
1 เดือน ago

order viagra online viagra online usa
viagra over the counter

Thomasmaive
1 เดือน ago

buy generic 100mg viagra online https://viagrapills100.com/ viagra over the counter

ElmerJal
4 สัปดาห์ ago

cheap ed pills usa erectile dysfunction treatment
buy ed pills from canada

ElmerJal
4 สัปดาห์ ago

comfortis for dogs without vet prescription buy ed pills
buy ed drugs

JasonEdict
3 สัปดาห์ ago

https://zithromaxst.com/# generic zithromax azithromycin

JasonEdict
3 สัปดาห์ ago

http://gabapentinst.com/# neurontin generic cost

JasonEdict
3 สัปดาห์ ago

http://prednisonest.com/# prednisone buy without prescription

Scotttug
3 สัปดาห์ ago

https://zithromaxproff.com/# zithromax over the counter canada
zithromax generic cost

Scotttug
3 สัปดาห์ ago

https://zithromaxproff.com/# buy azithromycin zithromax
how to buy zithromax online

Scotttug
2 สัปดาห์ ago

fucidin capsules: ketoconazole for sale
omnicef capsules

Scotttug
2 สัปดาห์ ago

stromectol tablets: ketoconazole online
buy vantin online

Stevengeort
2 สัปดาห์ ago

indian online pharmacies review: indian online pharmacies review generic pills india

Stevengeort
2 สัปดาห์ ago

best india pharmacy: buy medication online from india india pharmacy

BillyAtmok
2 สัปดาห์ ago

erectile pills canada: order erectile dysfunction pills kamagra pills

BillyAtmok
1 สัปดาห์ ago

best erectile dysfunction pills review: cialis pills best male erectile dysfunction pill

Jamesrem
1 สัปดาห์ ago

when will viagra be generic buy viagra without prescription buying viagra online without prescription

Jamesrem
1 สัปดาห์ ago

where to buy viagra viagra no prescription viagra without a doctor prescription

Chong
1 สัปดาห์ ago

At this moment I am ready to do my breakfast, after having my breakfast coming yet again to read more news.
0mniartist asmr

Jamesrem
5 วัน ago

https://doxycyclinest.com/# doxycycline hyc

Jamesrem
4 วัน ago

http://amoxilst.com/# amoxicillin canada price

Levi
4 วัน ago

After looking into a few of the articles on your site, I truly appreciate your technique of writing
a blog. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Take
a look at my web site too and tell me what you think.
asmr; mapq.st,
0mniartist

MyronVar
3 วัน ago

online free dating service
mature adult phone chat

Tania
3 วัน ago

I read this paragraph completely on the topic of
the resemblance of latest and previous technologies, it’s amazing article.
asmr – http://bit.ly/3acu8mK
– 0mniartist

Jamesrem
3 วัน ago

http://clomidst.com/# clomid 100 mg tablet

Jamesrem
2 วัน ago

https://doxycyclinest.com/# order doxycycline

RobertAmuro
21 ชั่วโมง ago

erectile dysfunction drug: cheap ed pills – treatments for ed

Leave a comment