ทำฟันด้วยสิทธิประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่ายแล้ว เบิกได้สูงสุด 4,400 บาท

ผู้ที่เข้าไปใช้สิทธิประกันสังคมด้านทันตกรรมกับคลินิกที่มีป้าย “สถานพยาบาลแห่งนี้ ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย” จะเข้าบริการได้เลยไม่ต้องสำรองจ่าย (แต่ถ้าเป็นกรณีฟันปลอม ยังต้องสำรองจ่ายไปก่อนเหมือนเดิม)

ผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทำฟันจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เท่านั้น (สิทธิของผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39/ลูกจ้าง) ไม่ว่าจะขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด ก็สามารถทำได้หมดในวงเงินรวมไม่เกิน 900 บาท/ปี

นอกจากนี้ สำหรับใครที่ใส่ฟันปลอมยังได้สิทธิรับค่าฟันปลอมอีกด้วย โดยแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน

  1. 1-5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,300 บาท
  2. 5 ซี่ขึ้นไป ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท

2.ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

  1. บนหรือล่าง ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,400 บาท
  2. บนและล่าง ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,400 บาท

จ่ายเงินประกันประกันสังคมกันทุกเดือน ก็อย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะครับ

ที่มาข้อมูล :: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน @ssofanpag 

Comments are closed.