cliam-car

ทุนประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทประกันภัยจะชดใช้ให้เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายอย่างสิ้นเชิง รถสูญหาย หรือไฟไหม้ ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ซึ่งก็คือรถยนต์ได้รับเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมให้เต็มจำนวนตามทุนประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

เนื่องจากว่ารถมี ค่าเสื่อมสภาพตามกาลเวลา รวมถึงราคาลดลง ดังนั้นสาเหตุที่ทุนประกันภัยรถยนต์ลดลงทุกปี เพราะเมื่อรถยนต์มีอายุการใช้งานมากขึ้น มูลค่าราคาในการซื้อขายก็จะลดลงตามไปด้วย จึงเป็นที่มาที่ทำให้ทุนประกันภัยลดลงทุกปีนั่นเองครับ

ทั้งนี้ในการทำทุนประกันภัยรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามที่มีการระบุทุนประกันภัย โดยเฉพาะประกันชั้น 1 ที่มีความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยไม่ควรซื้อทุนประกันภัยที่มีราคาสูงเกินกว่ามูลค่าราคารถจริงในท้องตลาด เพราะนอกจากจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยแพงเกินจริงแล้ว กรณีรถยนต์เกิดความเสียหายอย่างสิ้นเชิง หรือสูญหาย ไฟไหม้ บริษัทประกันภัยจะพิจารณาชดใช้ให้ไม่เกินราคาซื้อขายรถในขณะนั้น ซึ่งการทำทุนประกันภัยที่ระบุไว้ไม่ควรต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัยนะครับ


น้องกันเอง

บทความนี้จัดอยู่ในหมวดหมู่ ประกันรถยนต์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ , , , ,
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ [email protected] หรือโทร 02-343-1000 (จันทร์-เสาร์ 07.00-21.00 น.)
#ประกันรถยนต์สุดคุ้ม ไม่คุย..ก็ไม่รู้ว่าคุ้ม
แชร์บทความนี้ :