ขนส่งฯ เตรียมปฏิรูปเกณฑ์สอบใบขับขี่ปี 60 โหดขึ้น เพิ่มอบรม-เพิ่มข้อสอบ

ขนส่งฯ เตรียมปฏิรูปเกณฑ์สอบใบขับขี่ปี 60 โหดขึ้น เพิ่มอบรม-เพิ่มข้อสอบ

ปัจจุบันในประเทศไทยพบสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนพุ่งสูงขึ้น เฉลี่ยชั่วโมงละ 1-2 คน ซึ่งเสียชีวิตมากที่สุดในเอเชีย และยังติดอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศลิเบีย ดังนั้นกรมขนส่งฯ จึงเล็งที่จะปฏิรูปเกณฑ์การสอบใบขับขี่เพื่อที่จะคัดกรองผู้มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ โดยการเพิ่มชั่วโมงอบรม เพิ่มข้อสอบให้ยากขึ้น เพื่อหวังว่าจะลดปัญหาผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้น้อยลง ในปี 2560 กรมขนส่งฯ เล็งที่จะเพิ่มเวลาการอบรมจาก 4 ชั่วโมง เป็น 15 ชั่วโมง แบ่งเป็นการอบรมด้านวิชาการ 5 ชั่วโมง อบรมภาคปฏิบัติอีก 10 ชั่วโมง  และเพิ่มข้อสอบอัตนัยเน้นหมวดสำคัญคือ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่ จาก 50 ข้อ เป็น 60 ข้อ  บังคับต้องผ่านการสอบข้อเขียนให้ได้คะเเนนเต็ม หรือ 100% จึงจะมีการออกใบอนุญาตขับขี่ให้ ซึ่งหากแนวคิดนี้ผ่านและจะนำมาใช้จริง ก็จะมีตัวช่วยเบื้องต้นโดยการให้เจ้าหน้าที่นำตัวอย่างข้อสอบอัตนัย จำนวน 1,000 ข้อ มาโพสในเว็บไซต์ของกรมขนส่งฯ ก่อนเพื่อให้ผู้ที่จะเข้าสอบได้ทำการศึกษาก่อนที่จะไปทำการสอบจริง ส่วนในปี 2561 กรมขนส่งฯ คาดว่าจะให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชนกว่า 80 แห่งทั่วประเทศ สามารถเปิดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแทนสำนักงานขนส่งได้ด้วย เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วแก่ผู้ที่่ต้องการสอบมากยิ่งขึ้น การปฏิรูปเรื่องการสอบใบขับขี่ด้วยการเพิ่มชั่วโมงอบรม และเพิ่มข้อสอบอัตนัย ไม่แน่ใจว่าจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหน เพราะเอาเข้าจริงๆ แล้วอยู่ที่จิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนมากกว่า เพราะหากเราเคารพกฎจราจร มีน้ำใจกับเพื่อนผู้ร่วมใช้ถนน ขับรถโดยใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด อุบัติเหตุบนท้องถนนก็จะลดน้อยลงอย่างแน่นอน ก็ต้องรอดูว่าการปฏิรูปเกณฑ์สอบใบขับขี่นี้ กรมขนส่งฯ จะประกาศเริ่มใช้จริงกันวันไหนนะครับ ภาพข้อมูลจาก ::  thaipbs

Comments are closed.