ประกันรถจักรยานยนต์

คุ้มครองทั้งรถและคุณ ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียง 3.XX บาท/วัน

ความคุ้มครอง “ซุปเปอร์มอไซค์”

ความคุ้มครอง ซุปเปอร์ ซุปเปอร์แซ่บ
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 500,000 (ต่อคน)
ไม่เกิน 10,000,000 (ต่อครั้ง)
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 200,000 (ต่อครั้ง)
รถจักรยานยนต์ของผู้เอาประกันเสียหาย
ค่าซ่อมสูงสุด ต่อครั้ง
(กรณีชนกับยานพาหนะทางบก** และจดแจ้งคู่กรณีได้เท่านั้น)
อายุรถ 1 – 5 ปี ค่าซ่อม 12,000 (ต่อครั้ง)
อายุรถ 6 – 10 ปี ค่าซ่อม 6,000 (ต่อครั้ง)
** ยานพาหนะทางบก หมายถึง  รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน,ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้าและรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุจากรถคันที่ทำประกันภัย
สำหรับผู้ขับขี่ 1 ท่าน และผู้โดยสาร 1 ท่าน (ต่อครั้ง/ต่อคน)
5,000 (ต่อครั้ง/ต่อคน)
ประกันตัวผู้ขับขี่ (ต่อครั้ง) 10,000 (ต่อครั้ง/ต่อคน)
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากอุบัติเหตุทั่วไป 100,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000
การถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 100,000
การก่อการร้าย 100,000
อุบัติเหตุสาธารณะ 200,000
การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการก่อการร้าย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 10,000
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการก่อการร้าย (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 500 (ต่อวัน)
เบี้ยประกันภัยรายปี มอไซค์ส่วนบุคคล มอไซค์รับจ้าง/ให้เช่า มอไซค์ส่วนบุคคล มอไซค์รับจ้าง/ให้เช่า
1,400 1,600 2,100 2,300

หมายเหตุ

  • เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
  • การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
  • นายหน้าประกันภัย : บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันโดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)