ข้อควรรู้ : ข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไม่คุ้มครอง

ข้อควรรู้ : ข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไม่คุ้มครอง

เงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 นั้นได้กล่าวถึงหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งมีข้อตกลงคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้สร้างความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆที่กระทบส่งผลแก่บุคคลภายนอก สาเหตุอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ แต่ทราบไหมครับว่า? มีการยกเว้นที่ประกันภัยจะไม่คุ้มครองอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 1.การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง เช่น การนำรถไปใช้ในต่างประเทศและเกิดอุบัติเหตุประกันภัยจะไม่คุ้มครอง 2.การใช้รถยนต์ในทางผิดกฏหมาย เช่น การใช้รถยนต์ที่เอาประกันภัยไปปล้น ขนยาเสพติด เป็นต้น 3.การใช้ในการแข่งขันความเร็ว เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง 4.การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทด้วยหรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ 5.ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผู้ขับขี่ทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้วความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น 6.ขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ โปรประกันแนะนำว่าควรใช้รถด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรนำรถไปใช้ในทางที่ผิดกฏหมายรวมถึงเมาไม่ขับ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้ร่วมใช้ทางท่านอื่นนะครับ

Comments are closed.