9 พ.ค. นี้ เริ่มบังคับใช้กฎหมายและออกใบสั่ง “ปาด เบียด แซงในเส้นทึบ”

9 พ.ค. นี้ เริ่มบังคับใช้กฎหมายและออกใบสั่ง “ปาด เบียด แซงในเส้นทึบ”

ก่อนหน้านี้กองบังคับการตำรวจจราจรได้ดำเนินการติดตั้งกล้องจับรถเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน ปาดเบียดทางขึ้นสะพาน และอุโมงค์ลอดทางแยกตามโครงการ “ติดตั้งระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องทางเดินรถในเขตห้าม”ซึ่งได้มีการติดตั้งแล้วเสร็จไปทั้งสิ้น 15 จุด และได้มีการเปิดทดลองใช้เมื่อเดือนเมษายนที่่ผ่านมา ซึ่งจากการทดลองใช้พบประชาชนทำผิดในระยะเวลาที่ทดลองประมาณ 2 แสนราย

ดีเดย์เริ่มบันทึกภาพและออกใบสั่งตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 01.00 น. เป็นต้นไป หากพบฝ่าฝืนสามารถบันทึกภาพการกระทำผิด จะนำหมายเลขทะเบียนรถผู้กระทำผิดมาตรวจสอบและออกใบสั่งโดยไม่มีข้อยกเว้น

การทำงานของกล้องนั้นจะใช้ระบบเซนเซอร์และบันทึกภาพเป็นวีดีโอ แต่ละจุดจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ทั้ง 3 ตัวคือ เซนเซอร์ที่ใช้ตรวจก่อนการกระทำความผิด กล้องบันทึกภาพวีดีโอที่จะใช้บันทึกภาพระหว่างกระทำความผิด ขณะเปลี่ยนช่องทางในเขตห้าม และกล้องบันทึกภาพหลังกระทำความผิดและบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าสู่ระบบประมวลผลและจะส่งข้อมูลไปที่ บก.02 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนออกใบสั่ง รวมถึงมีการตรวจสอบสีรถด้วยว่าตรงกันหรือไม่ หากไม่ตรงกันจะรีบแจ้งไปเจ้าของรถทันทีเพื่อป้องกันการสวมทะเบียนอีกทาง

โดยการกระทำผิดเปลี่ยนช่องทางกะทันหันจะถือว่าเป็นการกระทำผิดตามพรบ.จราจรทางบกข้อหาฝ่าฝืนเครื่องหมายบนพื้นทางมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ประชาชนได้ใบสั่งแล้วสามารถจ่ายค่าปรับได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือตู้เอทีเอ็มที่มีสัญญลักษณ์ PTM และระบบการออกใบสั่งของกล้องตรวจจับเลนเชนจ์จะเชื่อมกับข้อมูลของกรมขนส่งทางบก เพื่อทำการอายัดการชำระภาษีประจำปี ในกรณีที่ไม่ยอมมาชำระค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

ข่าวจาก :: www.dailynews.co.th

Comments are closed.