กรมควบคุมโรค แนะ 10 ข้อ ควรปฏิบัติป้องกัน “ไวรัสโคโรน่า”

องค์การอนามัยโลก และกรมควบคุมโรค แนะ 10 ข้อ ควรปฏิบัติป้องกัน “ไวรัสโคโรน่า”

1.หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่โรคกำลังระบาด
2.หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ ตลาดค้าสัตว์ หรือสินค้าจากสัตว์
3.หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนหนาแน่นเพื่อลดความเสี่ยง
4.ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ หรือมีอาการเป็นหวัด
5.หากกลับมาจากประเทศพื้นที่เสี่ยง และมีอาการ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีไข้ หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
6.หากสงสัยว่าติดเชื้อให้รีบโทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
7.อยู่ให้ห่างจากคนที่ไอหรือจามเพื่อให้พ้นจากรัศมีน้ำลาย และน้ำมูกที่จะกระจายออกมา
8.ล้างมือให้สะอาด หรือใช้เจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์อยู่เสมอ
9.กินร้อน ช้อนกลาง และกินอาหารปรุงสุกตลอด
10.ออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากอนามัยไว้ก่อน

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดอยู่ที่ตัวเราเองนะครับ รวมถึงการเสพสื่อตามช่องทางต่างๆ อย่าพึ่งตื่นตระหนก ควรเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม ต้องวิเคราะห์ให้ดีก่อนส่งต่อ และเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์แบบมีสตินะครับ

Comments are closed.