ป้ายโฆษณาหล่นใส่ รถพัง!! บาดเจ็บ เรียกร้องอะไรได้บ้าง? ใครรับผิดชอบ?

ปลายฝนต้นหนาว อาจจะต้องเจอกับฝนตกหนัก ลมมรสุมพัดแรง ใครที่จอดรถใกล้ๆ ป้ายโฆษณาใหญ่ก็อาจจะเจอกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง อย่างป้ายโฆษณาหล่นใส่รถยนต์พัง เผลอๆ อาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บไปด้วย หากเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น รถยนต์ที่พัง กับค่าใช้จ่ายในการรักษาใครจะรับผิดชอบ เรามีข้อมูลมาฝากกันครับ ในกรณีนี้ผู้เสียหายสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ดังนี้
  1. ค่าซ่อมรถยนต์ที่พังหรือได้รับบความเสียหาย จากอุบัติเหตุครั้งนี้ รถที่ทำประกันภัยชั้น 1 ไว้นั้น บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าซ่อมให้ทั้งหมด แต่ไม่เกินวงเงินความคุ้มครอง หลังจากนั้นก็จะสวมสิทธิของผู้เอาประกันไปเรียกร้องค่าเสียหายคืนจากเจ้าของป้ายหรือบริษัทประกันภัยที่รับประกันป้ายโฆษณาไว้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 แต่ถ้าหากทำประกันภัยชั้น 2 ,3 หรือ 5 ความคุ้มครองจะไม่ครอบคลุมในส่วนความเสียหายต่อตัวรถยนต์ อย่างนี้แนะนำให้ไปเรียกร้องค่าเสียหายกับเจ้าของป้ายโฆษณา หรือบริษัทที่รับประกันภัยป้ายโฆษณากรณีที่เจ้าของป้ายโฆษณาทำประกันไว้นะครับ
  2. การบาดเจ็บ หากได้รับบาดเจ็บผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วย และค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงาน (ไม่สามารถทำงานได้) ทั้งเวลาปัจจุบันและอนาคต เช่น ผู้เสียหายบาดเจ็บจนเป็นเหตุให้ร่างกายพิการประกอบการงานไม่ได้ ค่าเสียหายดังกล่าวเรียกร้องได้จากเจ้าของป้ายโฆษณา หรือบริษัทที่รับประกันภัยป้ายโฆษณาไว้
ซึ่งป้ายโฆษณาจะมีการประกันภัยไว้ 2 ส่วน คือ
  • ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดแก่ป้ายโฆษณาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของป้ายโฆษณา ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากเหตุภายนอก อัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยระเบิด หรือจากการลักทรัพย์
  • ความเสียหายต่อความบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตของบุคคลภายนอก หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากป้ายโฆษณา
อนึ่ง ถ้าผู้เสียหายเรียกร้องค่าซ่อมรถจากบริษัทประกันภัยรถยนต์แล้ว จะไม่สามารถเรียกเรียกร้องค่าซ่อมจากเจ้าของป้ายโฆษณาหรือบริษัทที่รับประกันภัยป้ายโฆษณาได้อีก จะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับ ทางที่ดีหลีกเลี่ยงเหตุการณ์แบบนี้จะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวท่านและรถ ควรหลีกเลี่ยงการจอดใกล้ป้ายโฆษณาในช่วงมีลมแรงหรือฝนตกหนักนะครับผม สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์ กับ Propakan โทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 02-633 6088 ภาพจาก khaosod.co.th อ้างอิงจาก facebook:: Anuchar Phootonglom

Comments are closed.