พื้นที่ห้ามจอด

15 ลักษณะต้องห้ามในการจอดรถ

ปัจจุบันนี้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาจับกุมผู้ที่กระทำผิดจอดรถในที่ห้ามจอดกันอย่างหนาตา รู้หรือไม่? นอกจากจอดรถในที่ห้ามจอด หากผู้ขับขี่จอดรถตามลักษณะต้องห้าม 15 ลักษณะ จะมีความผิดด้วย ซึ่งตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 57 กำหนดว่า ห้ามผู้ขับขี่จอดรถดังต่อไปนี้
1. บนทางเท้า
2. บนสะพานหรืออุโมงค์
3. ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยก
4. ห้ามจอดในทางข้ามหรือในระยะ 3 เมตรจากทางข้าม
5. ห้ามจอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ
6. ห้ามจอดรถ ในระยะ 3 เมตร จากท่อน้ำดับเพลิง
7. ห้ามจอดรถในระยะ 10 เมตร จากที่ดินตั้งสัญญาณจราจร
8. ห้ามจอดในระยะ 15 เมตรจากทางรถไฟผ่าน
9. ห้ามจอดซ้อนกันกับรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว
10. ห้ามจอดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถหรือในระยะ 5 เมตร จากปากทางเดินรถ
11. ห้ามจอดรถในระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทางหรือในระยะ 10 เมตร นับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองข้าง
12. ห้ามจอดรถในที่คับขัน
13. ห้ามจอดรถในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและให้จอดเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร
14. ห้ามจอดรถในระยะ 3 เมตรจากตู้ไปรษณีย์
15. ห้ามจอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามทั้ง 15 ข้อ ตามมาตรา 57 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท เพราะฉะนั้นจะจอดรถในพื้นที่ห้ามจอด กลับมาก็อาจจะเจอใบสั่งเสียบไว้อยู่หน้ากระจกรถก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะครับ

Categories: น้องกันเองอยากแชร์
Leave a comment