ฟรี! ค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์ สาย 7, สาย 9 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ฟรี! ค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์ สาย 7, สาย 9 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ของขวัญปีใหม่ 2561 ฟรี! ค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์ สาย 7, สาย 9 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 28 ธ.ค. 2560 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 ม.ค. 2561

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยแก้ปัญหารถติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ รองรับการใช้บริการของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด

อีกทั้งทำให้การจราจรคล่องตัว ลดการใช้พลังงานของประเทศ ถือเป็นของขวัญให้พี่น้องประชาชนเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561

Comments are closed.