เช็กด่วน! รถติดแก๊สจอดเฉยๆ ไฟไหม้ทั้งคัน ประกันจ่ายหรือไม่?

เช็กด่วน! รถติดแก๊สจอดเฉยๆ ไฟไหม้ทั้งคัน ประกันจ่ายหรือไม่?

เคยสงสัยกันไหมว่า? หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันไฟไหม้รถทั้งคันในขณะขับโดยไม่ได้เกิดเหตุชนแต่อย่างใด หรือจอดรถทิ้งไว้เฉยๆ ความซวยมาเยือนเกิดไฟไหม้ซะงั้น เหตุการณ์เหล่านี้สามารถเคลมได้หรือไม่? ในหมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ระบุไว้ชัดเจนว่า “รถยนต์ไฟไหม้” บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้ด้วยตัวมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ดังนั้นในกรณีที่รถเพื่อนๆ ทำประกันภัยชั้น 1,2, และ 2+ (ชั้น 2 พิเศษ) หากเกิดไฟไหม้ทั้งคัน “สามารถเคลมได้” ถึงแม้รถไม่ได้เกิดเหตุชนกับสิ่งใด หรือจอดไว้เฉยๆ แล้วไฟไหม้รถทั้งคันก็ตาม โปรประกันแนะนำว่า กรณีที่รถไม่ได้ติดตั้งแก๊สมาจากโรงงาน เจ้าของมาติดตั้งเพิ่มเอง หลังจากไปแจ้งที่กรมขนส่งแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยรับทราบด้วยนะครับ รวมถึงการติดตั้งแก๊สควรเลือกร้านที่เชื่อถือได้ และถังแก๊สควรมีเครื่องหมายคุณภาพมาตราฐาน มอก. ด้วย และในขณะใช้งานอย่าลืมสังเกตอาการผิดปกติของรถอยู่เสมอ ควรนำรถไปตรวจเช็กสภาพตามระยะที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถของเราเองนะครับ

Comments are closed.