สัญญาณรถบรรทุกกระพริบไฟใส่สื่อถึงอะไรบ้าง!!

1. เปิดไฟเลี้ยวซ้าย แต่ไม่มีซอย หรือทางเลี้ยว หมายถึง ขณะที่เราจะแซงบอกให้เราแซงได้ทางสะดวก
2. เปิดไฟเลี้ยวขวา แต่ไม่มีซอย หรือทางเลี้ยว หมายถึง ไม่ให้เราแซง เพราะข้างหน้าอาจมีโค้ง หรือรถสวนมา
3. เปิดไฟเลี้ยวซ้ายที ขวาที สลับกัน หมายถึง ระวังนะรถบรรทุกกำลังจะเบรก เตือนให้ขับด้วยความเร็วต่ำ และห้ามแซงขึ้นไป
4. รถบรรทุกวิ่งสวนมา แล้วกระพริบไฟสูงใส่เรา 1 ครั้ง มี 2 กรณี คือ
– เช็คว่าเราง่วงหรือเปล่า
– ทางที่เราผ่านมามีด่านหรืออุบัติเหตุหรือเปล่า หากเหตุการณ์เรียบร้อย ให้เรากระพริบส่งสัญญาณตอบไป 1 ครั้ง
5. รถบรรทุกวิ่งสวนมา ดับไฟหน้า และเปิดขึ้น หมายถึง ควรระวังไว้เพราะข้างหน้ามีด่าน หรืออุบัติเหตุรุนแรง
6. รถบรรทุกวิ่งสวนมา กะพริบไฟหน้า พร้อมเปิดไฟเลี้ยวมาทางฝั่งเรา หมายถึง ข้างหน้ามีด่าน ให้เตรียมชะลอรถและระมัดระวัง
7. รถบรรทุกวิ่งสวนมาเป็นแถวๆ แล้วมีบางคันในแถวแฉลบหัวรถออกมา พร้อมกะพริบไฟสูง 1 ครั้ง
หมายถึง ขอทางและบอกว่ากำลังจะแซง ขอใช้ทางวิ่งในเลนของเรา ถ้าเราพร้อมจะเปิดทางก็กะพริบไฟตอบไป 1 ครั้ง

นอกจากจะขับรถตามกฎจราจรแล้วสัญญาณที่รถบรรทุกส่งมานั้นแต่ละความหมายเราก็ควรรู้ไว้ เพราะถือว่าเป็นการเตือนให้เราขับรถอย่างระมัดระวังกันมากขึ้น

อย่าลืม! ทำประกันภัยรถยนต์ติดรถไว้ด้วยนะครับ กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทางบริษัทประกันภัยจะเข้ามาช่วยบรรเทาให้เราได้ สนใจประกันภัยรถยนต์ติดต่อ 023431000 หรือ Line@proprakan จะมีผู้เชียวชาญด้านประกันภัยให้คำปรึกษาฟรี!