เรื่องน่ารู้ ขับรถป้ายแดงต้องระวัง! เสี่ยงอาจโดนปรับ 1 หมื่นบาท

เรื่องน่ารู้ ขับรถป้ายแดงต้องระวัง! เสี่ยงอาจโดนปรับ 1 หมื่นบาท

แน่นอนครับว่าการออกรถป้ายแดง เราจะไม่ได้ป้ายขาวเลยทีเดียว ซึ่งบางคนอาจจะรอจองเลขสวย หรือรอป้ายขาวจากกรมการขนส่งก็ว่ากันไป และเราเองก็จำเป็นต้องใช้รถในระหว่างนั้น ถึงแม้ว่ารถจะยังเป็นป้ายแดงอยู่ก็ตาม แต่จะมีใครรู้ไหมครับว่า? การใช้รถป้ายแดงก็มีข้อจำกัด และมีกฎหมายกำหนดไว้เหมือนกัน หากเกิดตำรวจเรียกตรวจและปรับขึ้นมา เราจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับ   ว่าแล้วโปรประกันจะพาไปดูกันครับว่าใช้รถป้ายแดงอย่างไร ไม่ให้เสี่ยงโดนปรับนะครับ 1.หากใช้รถกลางคืนต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน เพราะตามพ.ร.บ.รถยนต์ 2522 มาตรา 27 ผู้ใดมีรถยนต์ไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม ถ้าจะขับเองหรือให้ผู้อื่นขับเพื่อการนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน และให้ขับได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เว้นแต่มีความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 2.ต้องบันทึกรายละเอียดการขับรถลงในคู่มือประจำรถทุกครั้ง เพราะตามมาตรา 28 ในการขับรถนต์ตามมาตรา 27 ผู้ขับต้องบันทึกรายการดังต่อไปนี้ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วอาจถูกปรับเป็นเงินไม่เกิน 1,000 บาทได้ (1) ชื่อรถ หมายเลขตัวรถ และหมายเลขเครื่องยนต์ของรถ (2) ความประสงค์ในการขับรถยนต์ (3) วันเดือนปีและเวลาที่นรถออกไปขับและกลับถึงที่ (4) ชื่อและชื่อสกุลของผู้ขับ 3.จะวิ่งข้ามเขตต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน เช่นเดียวกันครับ กรณีจะใช้รถข้ามเขต ข้ามจังหวัด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในป้ายทะเบียนรถแล้ว ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2 ต้องบันทึกการขับรถลงในสมุดทะเบียน นอกเหนือจากนั้นหากต้องการขับรถข้ามเขตต้องขออนุญาตจากนายทะเบียนก่อน 4.ป้ายแดงมีกำหนดระยะเวลาในการใช้  บางคนใช้รถป้ายแดงอยู่เป็นปีๆ ซึ่งจริงๆแล้วมีความผิด เพราะเข้าข่ายหลีกเลี่ยงการจดทะเบียน เสียภาษีประจำปี ซึ่งตามกฎหมายแล้ว มีการระบุโทษปรับไว้สูงสุดถึง 10,000 บาท เพราะโดยปกติแล้ว หลังจากออกรถมาแล้วประมาณ 30 วันก็จะได้รับแจ้งให้ไปรับป้ายขาวได้แล้ว กรณีที่ไม่ต้องประมูลทะเบียนรถ หรือจองเลขสวยงาม นะครับ จริงๆ แล้วการใช้รถป้ายแดงในกลางคืนนอกจากจะทำให้รถคันอื่นมองเห็นป้ายทะเบียนรถได้ลำบากแล้ว กรณีเกิดอุบัติเหตุจะทำให้ผู้เห็นเหตุการณ์สับสนป้ายทะเบียนรถได้ หรือหากนำรถไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายต่อมาเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถภายหลังทำให้การตรวจสอบเป็นไปได้ยาก ดังนั้นหากได้รับแจ้งให้ไปรับป้ายขาวแล้ว ควรรีบดำเนินการเปลี่ยนนะครับผม เพื่อนๆ คนไหนปฏิบัติครบตามนี้ รับรองเลยว่าเวลาตำรวจเรียกตรวจไม่เสี่ยงโดนปรับแน่นอน เพราะเรามีเหตุจำเป็นในการใช้รถ และที่สำคัญมีการบันทึกข้อมูลครบตามถ้วนนะครับ อีกอย่างกรมการขนส่งทางบอกเค้าย้ำมาว่า จดทะเบียนรถใหม่ใช้เวลาเพียง 1 วัน เท่านั้นนะจ๊ะ ขอบคุณภาพจาก :: auto.sanook.com  

Comments are closed.