รถมีความเสียหายเดิมก่อนทำประกันภัย เคลมประกันได้หรือไม่?

การรับประกันภัย บริษัทจะไม่รับประกันภัยรถยนต์ที่เกิดความเสียหายมาก่อน แต่หากจะรับประกัน บริษัทประกันก็จะทำการ Remark รอยแผลเก่าไว้ ถ้าหากรถประกันเกิดอุบัติเหตุมีความเสียหายตรงกับแผลที่ remark บริษัทประกันภัยก็จะปฏิเสธไม่คุ้มครอง เช่น ก่อนทำประกันมีแผลเก่า  กันชนหน้า:มีรอยครูด ,ไฟใหญ่หน้า:เป็นรอยครูดหรือแตกร้าว ถ้ารถเกิดเหตุ กันชนหน้าแตก ไฟใหญ่หน้าแตก กรณีดังกล่าว กันชนหน้าประกันรับผิดชอบเปลี่ยนให้ แต่ค่าแรงทำสีผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบในส่วนทำสีเอง ส่วนไฟใหญ่หน้าขวาประกันไม่คุ้มครองเนื่องจากมีความเสียหายก่อนทำประกันภัยอยู่แล้ว โปรประกันแนะนำว่าควรจัดซ่อมรถให้มีสภาพเรียบร้อยก่อนทำประกันภัยชั้น 1 เนื่องจากเวลาเกิดเหตุ จะได้ไม่มีประเด็นในการจ่ายค่าสินไหมเองนะครับ