ขนส่งเตือน! รถป้ายแดงต้องจดทะเบียนป้ายขาว ภายใน 60 วัน ไม่งั้นเจอปรับ

ขนส่งเตือน! รถป้ายแดงต้องจดทะเบียนป้ายขาว ภายใน 60 วัน ไม่งั้นเจอปรับ

กรมขนส่งฯ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกำหนดมาตรการเข้มงวดการใช้รถป้ายแดง เพื่อป้องกันปัญหาการใช้รถผิดกฎหมาย โดยจะร่วมกันเข้าไปดำเนินการตรวจจับปรับรถส่วนบุคคลที่ใช้ป้ายแดงในการขับขี่

สำหรับเจ้าของรถที่ซื้อรถใหม่ป้้ายแดงตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560 จะต้องจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกภายใน 60 วันนับแต่วันรับรถ หากพบการฝ่าฝืนจะพิจารณาอัตราเปรียบเทียบปรับในอัตราเบื้องต้น ควบคู่กับการแนะนำและตักเตือน  พร้อมชี้แจงมาตรการการบังคับใช้กฎหมายซึ่งจะมีความเข้มข้นขึ้น 

สำหรับเจ้าของรถที่ซื้อรถใหม่ป้้ายแดงตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป จะต้องจดทะเบียนกับขนส่งทางบกภายใน 30 วันนับแต่รับรถ หากพบการใช้งานป้ายแดงเกินกำหนดระยะเวลา จะเปรียบเทียบปรับในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6 ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มีโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท)

มาตรการเข้มงวดนี้เพื่อป้องกันปัญหาการใช้รถ ผิดกฎหมาย เนื่องจากป้ายแดงตามกฎหมายแล้วถือเป็นรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน เป็นเพียงเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกออกให้แก่บริษัทจำหน่ายรถอนุญาตให้ใช้เฉพาะกรณีเพื่อขายหรือเพื่อซ่อมเท่านั้น เช่น การขับจากโรงงานผู้ผลิตไปส่งยังผู้แทนจำหน่าย หรือขับจากผู้แทนจำหน่ายส่งไปยังผู้ซื้อ โดยในการเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งต้องใช้คู่กับ สมุดคู่มือประจำรถและใบอนุญาตให้ใช้รถ หรือได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกใช้ระยะเวลาในการจดทะเบียนรถใหม่เพียงวันเดียว จึงขอให้ประชาชนจดทะเบียนรถให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อการใช้รถที่ถูกต้องและปลอดภัย

 

ที่มาข้อมูล :: กรมการขนส่งทางบก www.dlt.co.th

Comments are closed.