รถเกิดเหตุคนขับไม่มีใบขับขี่ ประกันภัยจะรับผิดชอบหรือไม่!

ทราบกันหรือไม่ครับว่า? ถึงแม้รถยนต์คันดังกล่าวจะทำประกันภัยรถยนต์ไว้ แต่หากเกิดอุบัติเหตุและผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่ บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบหรือไม่อย่างไร? แยกเป็น 2 กรณีดังนี้ครับ

กรณีที่เป็นฝ่ายถูก

บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าซ่อมรถให้กับรถเราก่อน หลังจากนั้นจะไปเรียกร้องความเสียหายดังกล่าวจากรถของคู่กรณี หรือบริษัทประกันภัยของคู่กรณี (ขึ้นอยู่กับว่าคู่กรณีมีประกันภัยหรือไม่นะครับ)

กรณีที่เราเป็นฝ่ายผิด

ลักษณะดังกล่าวจะเข้าข้อยกเว้นที่บริษัทประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นของรถเรา แต่บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินให้เฉพาะของคู่กรณีเท่านั้น

แต่ในกรณีที่ใบขับขี่ขาดต่ออายุ หรือหาย ประกันภัยยังคงให้ความคุ้มครองตามปกติ เพราะถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์แล้ว โดยต้องแสดงหลักฐานได้ว่ามีใบขับขี่จริง

อย่างไรก็ตามโปรประกันแนะว่าไม่ควรปล่อยให้ใบขับขี่ขาดต่ออายุนะครับ เพราะขั้นตอนการต่ออายุใบขับขี่ที่ขาดต่อเกินกำหนด มีความยุ่งยาก และต้องเสียเวลามากเลยล่ะครับ รู้แบบนี้แล้วหากมีใบขับขี่ก็ควรพกติดตัวทุกครั้ง รวมถึงควรทำประกันภัยรถยนต์ติดรถไว้ด้วยนะครับ เพื่อจะช่วยบรรเทาและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุได้ 

Comments are closed.