เมื่อรถโดนชนแต่ไม่มีประกันทำยังไงดี

กรณีเป็นฝ่ายถูก

ให้คู่กรณีโทรเรียกประกันมา จากนั้นก็ให้ถ่ายรูปที่เกิดเหตุให้เรียบร้อย พร้อมรอใบเคลมและตรวจดูการประเมินงานซ่อมให้เรียบร้อย เพราะประกันรถยนต์ทุกชั้นดูแลการซ่อมให้คู่กรณีที่เป็นฝ่ายถูกอยู่แล้วจากนั้นติดต่ออู่หรือศูนย์ซ่อมที่เราสะดวกเพื่อเอารถเข้าซ่อมได้เลย ใบเคลมมีอายุ 1 ปี

กรณีเป็นฝ่ายผิด

ให้ถ่ายรูปที่เกิดเหตุให้เรียบร้อยแล้วรอประกันฝ่ายคู่กรณีมาจากนั้นให้ประกันประเมินค่าเสียหายงานซ่อมและต่อรองค่าซ่อมตามความเป็นจริง

แต่ถ้าไม่มีประกันรถยนต์เราอาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างน้อยควรทำประกันชั้น 3+ ติดไว้เป็นประกันรถยนต์ที่ราคาไม่แพง และคุ้มครองการซ่อมของรถเราและรถคู่กรณีให้ด้วยเมื่อเกิดเหตุรถชนรถแบบมีคู่กรณี

  • ถ้าประกันรถยนต์ของเราหมดอายุแล้วโดนรถขับมาชน การซ่อมจะตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ของคู่กรณี
  • ถ้าต้องการซ่อมศูนย์มากกว่าซ่อมอู่ เราต้องออกค้าใช่จ่ายส่วนต่างของการซ่อมเอง
  • เมื่อรถยนต์ถูกชนแล้วได้รับความเสียหายมากกว่า 70% ของทุนประกันรถจะไม่ได้รับการซ่อม แต่บริษัทประกันจะคืนทุนประกันที่ทำไว้ให้แทน
  • เมื่อได้รับการคืนทุนประกัน ไม่สามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมได้

การทำประกันรถยนต์จึงมีความจำเป็นมาก เพราะเมื่อรถของเราโดนชนก็ยังสามารถนำรถเข้าซ่อมได้ตามความคุ้มครองที่เราเลือกทำไว้ได้ เช่น การซ่อมศูนย์