รัฐฯเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2 วันที่ 3 เม.ย. – 15 พ.ค. 60 เพิ่มเงื่อนไขแอบอ้างจน

รัฐฯเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2 วันที่ 3 เม.ย. – 15 พ.ค. นี้ เพิ่มเงื่อนไขแอบอ้างจน

เปิดลงทะเบียนรอบ 2 “โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ” บางคนอาจเรียกว่า “ลงทะเบียนคนจน” โครงการช่วยเหลือจากภาครัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อย ทำขึ้นเพื่อที่รัฐจะได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและส่งไปให้ถึงมือผู้ที่มีรายได้น้อยโดยตรง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย กำหนดเงื่อนไขจากเดิม (อ่านรายละเอียดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ปี 2559) 1. มีสัญชาติไทย 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2541 3. เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี เงื่อนไขใหม่ผู้มีสิทธิที่จะลงทะเบียน 1.มีทรัพย์สินทางการเงิน ไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากธนาคารหรือสลากออมสิน 2.ต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหรือทาวเฮ้าส์เกิน 25 ตารางวา หรือห้องชุดเกิน 35 ตารางเมตร 3.มีที่ดินทำการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ และที่ดินเพื่อการอื่นหรือที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1 ไร่ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2 วันที่ 3 เม.ย. – 15 พ.ค. 2560 นี้ โดยผู้มีสิทธิลงทะเบียนทุกคนจะต้องมาลงทะเบียนใหม่หมดทั้งรายเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วและรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนด้วยนะครับ เพื่ออัพเดทข้อมูลฐานรายได้ด้โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ 3 ธนาคารคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ,ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน เมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2560 ได้ที่ www.epupomymayment.go.th หรือที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำการกำนัน หากตรวจแล้วไม่มีชื่อให้รีบติดต่อที่หน่วยลงทะเบียน ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนและเข้าเงื่อนไขของรัฐฯ จะได้รับบัตรสวัสดิการประจำตัวเพื่อเป็นการแสดงตนว่าจะได้รับการเหลือจากทางภาครัฐต่อไปไม่ว่าจะเป็นค่าโดยสาร การช่วยเหลือเรื่องค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น ลงทะเบียนคนจนรอบ2 ขอบคุณภาพ :: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office ขอบคุณข้อมูล :: epayment.go.th ,สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Comments are closed.