ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

รัฐฯเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2 วันที่ 3 เม.ย. – 15 พ.ค. นี้ เพิ่มเงื่อนไขแอบอ้างจน

เปิดลงทะเบียนรอบ 2 “โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ” บางคนอาจเรียกว่า “ลงทะเบียนคนจน” โครงการช่วยเหลือจากภาครัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อย ทำขึ้นเพื่อที่รัฐจะได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและส่งไปให้ถึงมือผู้ที่มีรายได้น้อยโดยตรง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย

กำหนดเงื่อนไขจากเดิม (อ่านรายละเอียดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ปี 2559)
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2541
3. เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี

เงื่อนไขใหม่ผู้มีสิทธิที่จะลงทะเบียน
1.มีทรัพย์สินทางการเงิน ไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากธนาคารหรือสลากออมสิน
2.ต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหรือทาวเฮ้าส์เกิน 25 ตารางวา หรือห้องชุดเกิน 35 ตารางเมตร
3.มีที่ดินทำการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ และที่ดินเพื่อการอื่นหรือที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1 ไร่

โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2 วันที่ 3 เม.ย. – 15 พ.ค. 2560 นี้ โดยผู้มีสิทธิลงทะเบียนทุกคนจะต้องมาลงทะเบียนใหม่หมดทั้งรายเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วและรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนด้วยนะครับ เพื่ออัพเดทข้อมูลฐานรายได้ด้โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ 3 ธนาคารคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ,ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน

เมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2560 ได้ที่ www.epupomymayment.go.th หรือที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำการกำนัน หากตรวจแล้วไม่มีชื่อให้รีบติดต่อที่หน่วยลงทะเบียน ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนและเข้าเงื่อนไขของรัฐฯ จะได้รับบัตรสวัสดิการประจำตัวเพื่อเป็นการแสดงตนว่าจะได้รับการเหลือจากทางภาครัฐต่อไปไม่ว่าจะเป็นค่าโดยสาร การช่วยเหลือเรื่องค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น

ลงทะเบียนคนจนรอบ2

ขอบคุณภาพ :: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office
ขอบคุณข้อมูล :: epayment.go.th ,สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


น้องกันเอง

บทความนี้จัดอยู่ในหมวดหมู่ น้องกันเองอยากแชร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ [email protected] หรือโทร 02-343-1000 (จันทร์-เสาร์ 07.00-21.00 น.)
#ประกันรถยนต์สุดคุ้ม ไม่คุย..ก็ไม่รู้ว่าคุ้ม
แชร์บทความนี้ :


Leave a comment