รู้ยัง? ทำพาสปอร์ต (Passport) วันเสาร์ได้แล้ว! @ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เริ่ม 15 ตุลาคมนี้

รู้ยัง? ทำพาสปอร์ต (Passport) วันเสาร์ได้แล้ว! @ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เริ่ม 15 ตุลาคมนี้

ปัจจุบันการทำ พาสปอร์ต (Passport) หรือ หนังสือเดินทาง นั้นง่ายและรวดเร็วกว่าเมื่อก่อนมาก และพิเศษกว่าไม่ต้องเดินทางไปทำเฉพาะ วันจันทร์-วันศุกร์ เพราะตอนนี้ ที่ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เปิดรับทำพาสปอร์ต วันเสาร์ ด้วย! โดยจะเริ่มเปิดให้ใช้บริการ วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 นี้ – วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 15.30 น. ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ที่โซน E ชั้น 2 สอบถามข้อมูลโทร. 02-572-8442 รายละเอียดการให้บริการ : 1. เปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางธรรมดาและรับเล่มทางไปรษณีย์เท่านั้น 2. ไม่มีการให้บริการทำหนังสือเดินทางแบบด่วน 3. บริการอื่นๆ ได้แก่ เปิดให้บริการบันทึกหนังสือเดินทาง (Endorsement) 4. แนะนำให้จองคิวออนไลน์ผ่านทาง www.passport.in.th และนอกจากนั้นการทำ Passport สามารถจองคิวล่วงหน้าได้เพียงง่ายๆ !! เลือกวันและเวลาที่สะดวกเพียงแค่จองคิวล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ตลอด 24 ชม. ได้ที่ www.passport.in.th และ www.facebook.com/passport.in.th เงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้า 1.การลงทะเบียนล่วงหน้าใช้สำหรับการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางธรรมดาเท่านั้น 2.สมัครสมาชิก 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รายการจอง 3.สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 1 วันทำการ (ไม่นับวันที่ทำรายการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และทำรายการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ 4.ท่านต้องมารายงานตัวและแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ท่านลงทะเบียนขอรับบริการไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาขอรับบริการ มิฉะนั้นการลงทะเบียนของท่านจะถูกยกเลิก 5.กรณีที่การลงทะเบียนถูกยกเลิกตามเงื่อนไขข้อที่ 3 ท่านจะไม่สามารถใช้บริการลงทะเบียนล่วงหน้าได้อีกภายใน 30 วัน 6.ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันของตนเองและเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น 7.ท่านต้องเตรียมเอกสาร – หลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนด กรณีที่เอกสาร – หลักฐานไม่ครบถ้วน ทางกองหนังสือเดินทางขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการยื่นคำร้องหนังสือเดินทางของท่าน 8.เงื่อนไขในการออกหนังสือเดินทางเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2) news_other-20141124-101953-0-768x543 ขอบคุณภาพและข้อมูล :: https://www.facebook.com/ThanyaPark/?fref=ts https://www.passport.in.th/#page ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : www.thanyapark.com