สภาพรถที่ไม่ควรนำมาใช้วิ่งบนท้องถนน รู้ไว้ปลอดภัยกว่า!

สภาพรถที่ไม่ควรนำมาใช้วิ่งบนท้องถนน รู้ไว้ปลอดภัยกว่า!

สภาพรถเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงและควรตรวจสอบก่อนนำมาใช้ เพื่อให้การใช้รถบนท้องถนนมีความปลอดภัยทั้งตัวท่านเองและผู้ร่วมใช้ทางท่านอื่น ดังนั้นผู้ใช้รถ ควรทราบว่าสภาพรถแบบไหนที่ไม่ควรนำมาใช้ นอกจากเพื่อความปลอดภัยแล้ว ท่านจะไม่เสี่ยงต่อการโดนตำรวจเรียกตรวจ ซึ่งอาจโดนใบสั่งเนื่องจากทำผิดกฎจราจร ที่นี้มาดูกันครับว่าสภาพรถแบบไหนบ้างที่ไม่ควรนำมาใช้นะครับ 1.รถที่เสื่อมสภาพ ไม่มั่นคง เสี่ยงต่อชิ้นส่วนรถหลุดบนนถนนดูแล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น รถที่ชิ้นส่วนหลุด หรือรถตัวถังพัง หากหลุดออกมาแล้ว ทำให้รถที่วิ่งตามมาเบรกไม่ทัน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ 2.รถที่นำมาใช้วิ่งต้องถูกต้องตามกฎหมาย ต้องมีอุปกรณ์ชิ้นส่วนของรถยนต์ประกอบครบสามารถใช้งานได้ไม่ขัดข้อง โดยต้องมีโคมไฟหน้า-หลัง,ไฟเลี้ยว,ไฟจอด,เบรกไฟฉุกเฉิน,แตร,เบรกมือที่ใช้การได้ ,ที่ปัดน้ำฝน 3.รถต้องมีแผ่นป้ายทะเบียนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมมีไฟส่องป้ายทะเบียนเพื่อให้เห็นชัดเจนในเวลากลางคืน และต้องมีเอกสารป้ายวงกลมติดหน้ารถเพื่อแสดงว่ารถคันดังกล่าวมีการเสียภาษีประจำปีเรียบร้อยแล้ว 4.กรณีรถมีการบรรทุกสิ่งของยื่นเกินความยาวของตัวรถในเวลากลางวันต้องมีสัญลักษณ์แจ้งโดยการติดธงสีแดง ให้เห็นชัดเจน ในเวลากลางคืนต้องติดโคมไฟสีแดงแสดงให้เห็นได้ไม่น้อยกว่า 150 เมตร  5.กรณีรถมีการบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของ ที่มีความเสี่ยงต่อการตกหล่น รั่วไหล  ส่งกลิ่น หรือปลิวออกจากตัวรถ ต้องจัดให้มีผ้าคลุมสัตว์หรือสิ่งของที่บรรทุก เพื่อป้องกันเหตุที่อาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ร่วมใช้ทางท่านอื่นได้ หากผู้ใช้รถตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนนำรถออกมาใช้ อย่างน้อยก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนของทุกคนนะครับ

Comments are closed.